مجموعه شعر

ماهیت شب های بی ماه

950,000ریال

«ماهیت شب های بی ماه» مجموعه ای نفیس 5 کتاب از سروده های کامران رسول زاده بصورت یکجا می باشد.این مجموعه شامل :دستورهای زبانی یک دیکتاتور عاشقفکر کنم باران دیشب مرا شسته امروز «تو» امدستم را باز بگذاری..

ما وارث تمام حواس پرتی های جهان بودیم

500,000ریال

از این‌جا گذشته‌ایاین شیشه‌های سرخخردشده در گلوی مناین انحنای ناکوک جادهکه بر آواز زمستانباریده استرد پای توستاز این‌جا گذشته‌ای هزاران سال پرپر شده در آواز منسپیدباریده بر این انحنااما نپوشانده استبا..

ما از اهالی اقیانوس بودیم

450,000ریال

شهرغریقی است در اقیانوس حرص خویشو عشقزورق دوردستی در مهآفتابسایه‌نشین ابرهاستو ماهساحت خود را-حتی-روشن نمی کند...

لیلابان

750,000ریال

آه، لیلابان تمام جنگ‌های جهان از آغاز تا امشب در من اتفاق افتاده است و امشب به تعداد تمام شهیدان جهان دارم شهید می‌شوم یک لحظه چشم‌هایت را باز کن و ببند تا روی پلک‌های تو تشییع ب..

قرارمان، راس ساعت دلواپسی

210,000ریال

هنوز، با توحرف های نگفته ام ، بسیارکوچه های نگشته ام ، بسیارشعرهای نخوانده ام ، بسیار...باورکنعشق نصیب کمی نیستمثلا، همین سری که به دار دلت آویخته ام...

فکر می کنم تو را فراموش کرده ام

750,000ریال

کاش شبپایان رنج ها بودهر صبح بیدار می شدیمو دوباره نام یکدیگر رامی پرسیدیم...

غروب بنفش آن‌سوی پنجره

75,000ریال

زمستان مه­آلود و سردپاییز آبی‌رنگقرنفل­ها خسته از کرانهسکوت عصر می­نگریستبه سفیدی لبخند تو...  زمستان 1392..

نمایش 41 تا 48 از 208 (26 صفحه)