امیلی دیکنسون

امیلی دیکنسون

مقایسه کتاب (0)


به خاموشی نقطه  ها بر صفحه ی برف...

به خاموشی نقطه ها بر صفحه ی برف...

(سروده  های امیلی دیکنسون)خود را درون گلم نهان می کنم تا آن را بر سینه ات زنی و مرا نیز بی اختیار در بر کشی و دیگر هرچه پیش آید خوش است...

110,000ریال

گزیده نامه ها و اشعار امیلی دیکنسون

گزیده نامه ها و اشعار امیلی دیکنسون

خود را درون گلم نهان می کنمتا آن را بر سینه ات زنیو مرا نیز بی اختیار در بر کشی - و دیگر هرچه پیش آید خوش است...

2,900,000ریال

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)