سعید سعیدپور

سعید سعیدپور

مقایسه کتاب (0)


اسرار

اسرار

ناگل مرد غریبه ای است که روزی با کشتی وارد شهر کوچکی می شود آن روز این شهر به دلیل نامزدی داگنی دختر کشیش آذین بندی شده و از طرف دیگر شایعه خودکشی یکی از عشاق داگنی در شهر جریان دارد . ناگل سعی می کند..

165,000ریال

بخوان خط خاموش عشق (ترانه های ویلیام شکسپیر)

بخوان خط خاموش عشق (ترانه های ویلیام شکسپیر)

ویلیام شکسپیر از بزرگترین سرایندگان و نمایش نگاران جهان است. در واقع بسیاری از نغزترین سروده های او در متن تراژدیهای او همچون هملت، اتللو، مکبث، شاه لیر، رومئو و ژولیت و آنتونی و کلئوپاترا آمده است، چ..

290,000ریال

به خاموشی نقطه  ها بر صفحه ی برف...

به خاموشی نقطه ها بر صفحه ی برف...

(سروده  های امیلی دیکنسون)خود را درون گلم نهان می کنم تا آن را بر سینه ات زنی و مرا نیز بی اختیار در بر کشی و دیگر هرچه پیش آید خوش است...

110,000ریال

در کسوت ماه

در کسوت ماه

"در این مجموعه اشعاری از "سیلویا پلات "( 1932ـ 1963)، شاعر آمریکایی ـ به دو زبان انگلیسی و فارسی ـ گرد آمده است .در آغاز کتاب مختصری از زندگی نامه شاعر و نقد و بررسی مجموعه اشعارش، همچنین مقایسه اشعار..

2,200,000ریال

گزیده نامه ها و اشعار امیلی دیکنسون

گزیده نامه ها و اشعار امیلی دیکنسون

خود را درون گلم نهان می کنمتا آن را بر سینه ات زنیو مرا نیز بی اختیار در بر کشی - و دیگر هرچه پیش آید خوش است...

2,700,000ریال

وادی وحش

وادی وحش

سروده‌های ماریا سایمنانزوایم را دوست دارمهمین خرقه که بر دوش کشیده‌اماز هنگام که از کیسه‌ی زهدان بریده شدمهمان که تا سالخوردگی خواهم پوشید.حجابی است هم غنی و هم ظریفهمین کفن با دندانه‌ی روحاین میان پر..

420,000ریال

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)