سید علی صالحی

سید علی صالحی
۱۳۳۴/۱/۱ - تولد - روستای مَرغاب، ايذه بختياری، خوزستان. فرزند سوم خانواده‌ای چهارده‌نفره. پدر: کشاورز، شاعر و شاهنامه‌خوان. مادر: خانه‌دار ۱۳۴۰ - شيوع بيماری حصبه در ولايت، مرگ‌ومير کودکان، درگذشت برادر کوچکتر (عبدالله) بر اثر بيماری حصبه کوچ دائمی خانواده به مسجد سليمان و نجات علی از بيماری حصبه. ۱۳۴۱ - ورود به دبستان سعدی در مسجد سليمانhttp://www.seyedalisalehi.cominfo@seyedalisalehi.com

مقایسه کتاب (0)


عاشقانه های بعد از گرگ
نگران نباش! همه چیز درست خواهد شد
گزینه اشعار سیدعلی صالحی

گزینه اشعار سیدعلی صالحی

زندگی کم نیستند کسانیکه نان غم خستگان می‌خورند و بازطلبکار طعنه خویش‌اند به گندم بی گناه.و نیز بسیارند کسانیکه غم نان درمانده‌گان دارند و بازبدهکار باور باران‌اند به قحطسال این روزگار...

420,000ریال

گزینه اشعار سیدعلی صالحی (جیبی)

گزینه اشعار سیدعلی صالحی (جیبی)

زندگیکم نیستند کسانیکه نان غم خستگان می خورند و بازطلبکار طعنه خویش اند به گندم بی گناه..

270,000ریال

دعوت دوباره به ادامه دریا

دعوت دوباره به ادامه دریا

گزینۀ دوم، میزبانِ مزامیری از میانِ چندین دفتر شعر است که هیچ کدام در گزینه ی اول نیامده است: گزینه ای متعلق به دهۀ هشتاد و نود خورشیدی است، در منتهایِ این دفتر، تازه ترین شعرها آمده است، «شعرهایی ک..

220,000ریال

گزینه اشعار سیدعلی صالحی (گالینگور)

گزینه اشعار سیدعلی صالحی (گالینگور)

زندگی کم نیستند کسانیکه نان غم خستگان می‌خورند و بازطلبکار طعنه خویش‌اند به گندم بی گناه.و نیز بسیارند کسانیکه غم نان درمانده‌گان دارند و بازبدهکار باور باران‌اند به قحطسال این روزگار...

690,000ریال

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)