فریدون مشیری

فریدون مشیری

مقایسه کتاب (0)


گزینه اشعار فریدون مشیری
گزینه اشعار فریدون مشیری (جیبی)

گزینه اشعار فریدون مشیری (جیبی)

من، امیدی را در خودبارور ساخته ام.تار و پودش را، با عشق تو پرداخته اممثل تابیدن مهری در دلمثل جوشیدن شعری از جانمثل بالیدن عطری در گلجریان خواهم یافت****راه خواهم افتادباز از ریشه به برگباز، از "بود" ..

380,000ریال

گزینه اشعار فریدون مشیری (ریشه در خاک)

گزینه اشعار فریدون مشیری (ریشه در خاک)

صدای تیر ربود از دهان کلامم راستاره پر پر شد!نسیم از نفس افتاد؛رنگ ماه پرید...دگر کجا ببرم حرف ناتمام را ؟..

790,000ریال

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)