محمود جعفری دهقی

مقایسه کتاب (0)


تیشتر در انتظار باران

تیشتر در انتظار باران

تو آمدی،و ما بر سر نشاط باز شدیم.چنان‌که تاریکی رانه به تاریکیکه با تو به زوال نشستیمو تلخی زبان همالان را با عشق.بر این جملهخیل قوالان از دورجای فراز آمدندو ما سکونی تمام گرفتیم...

200,000ریال

مهر فراخ چراگاه

مهر فراخ چراگاه

چون سایهیال برکشد و دام گسترد،و زهر کینهراه گشایدبه هر رگم،من نبض خویش را به تمامینزد طبیب عشقنشان می دهمسپس:خورشید می‌دمد...

1,400,000ریال

نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)