ادبیات داستانی

بر خاکستر ققنوس

1,200,000ریال

توصیف زندگی و رنج حیوانات، یکی از جوانب کار صادق چوبک است. این نویسنده ی نامدار، با همه ی دلبستگی و احساس ترحمی که نسبت به حیوانات داشت، آن ها را همان طور به تصویر می کشاند که شخصیت های انسانی داستا..

یک منهای یک

900,000ریال

..

یک لب و هزار خنده

2,250,000ریال

می‌توان پرسید چرا اسم این کتاب «یک لب و هزار خنده» است، اما فقط از چهل نفر کار آورده‌اید؟ عرض شود که روی جلد کتاب، شصت و چهار نفر آمده‌اند، نه چهل نفر. چهار انگشت و یک انگشت شصت، می شود شصت و چهار!باز..

یک زن بدبخت

1,100,000ریال

«یک زن بدبخت» سفرنامه‌ای داستانی و پیشنهادی در سفرنامه‌نویسی است. زن بدبخت این کتاب که خود را در اتاقش حلق‌آویز کرده و براتیگان از بخت بد ظاهراً مدتی در اتاق او زندگی می‌کرده و ناگزیر در بستر او می‌خو..

یک دو سه طنز

159,000ریال

..

یک بخشش

1,500,000ریال

ماجرا با کفش آغاز می شود. در دوران کودکی هرگز بی کفش ماندن را تحمل نمی کنم و همیشه، حتی در گرم ترین روزها ، برای هر کفشی التماس می کنم. مادرم اخم می کند و از اینکه این کار را راهی برای زیبایی و آراستگ..

نمایش 9 تا 16 از 162 (21 صفحه)