ادبیات و نقد ادبی

از شهر خدا تا شهر انسان (نقد و بررسی ادبیات کلاسیک و معاصر)

740,000ریال

نگرش شاعران و نویسندگان کهن ما به انسان و جهان عمدتاً نگرشی الاهی بوده است؛ از نگاه آنها تنها در سایه ی خداست که انسان پدیدار می شود و معنا می یابد. اما مرکز ثقل ادبیات معاصر خود انسان و مسائل آنی و ع..

از اشارت های دریا (بوطیقای رواریت در مثنوی)

420,000ریال

مخاطب مثنوی در همان آشنایی های نخستین درمی یابد که با چیزی دیگر سروکار یافته است. توضیح این دیگر بودن و تمایز مثنوی از منظومه ها و کتاب های دیگر کار آسانی نیست؛ اما این قدر هست که شکل و شیوه ی متن با ..

نمایش 73 تا 74 از 74 (10 صفحه)