ادبیات و نقد ادبی

اعترافات یک رمان نویس جوان

850,000ریال

این کتاب تحشیه ای است بر متن رمان نویسی اکو. این تحشیه اما در مواردی از خود متن فراتر می رود و تصویری همزمان از اکوی رمان نویس و نظریه پرداز را به ما می نمایاند: بنیان های فکری الگوهای نوشتاری و دلبست..

از هفت پیکر تا هشت بهشت (تأملاتی در شعر فارسی)

300,000ریال

کتاب «از هفت پیکر تا هشت بهشت» حاصل سال ها تحقیق و تفحص دکتر محمدجعفر محجوب در دنیای بیکران ادبیات فارسی است. بعضی از این مقالات به بررسی فرم و قالب شعر فارسی و بعضی دیگر به مضامین آن پرداخته است. فرد..

از لطافت های زندگی

1,000,000ریال

..

از شهر خدا تا شهر انسان (نقد و بررسی ادبیات کلاسیک و معاصر)

2,200,000ریال

نگرش شاعران و نویسندگان کهن ما به انسان و جهان عمدتاً نگرشی الاهی بوده است؛ از نگاه آنها تنها در سایه ی خداست که انسان پدیدار می شود و معنا می یابد. اما مرکز ثقل ادبیات معاصر خود انسان و مسائل آنی و ع..

از اشارت های دریا (بوطیقای رواریت در مثنوی)

3,500,000ریال

مخاطب مثنوی در همان آشنایی های نخستین درمی یابد که با چیزی دیگر سروکار یافته است. توضیح این دیگر بودن و تمایز مثنوی از منظومه ها و کتاب های دیگر کار آسانی نیست؛ اما این قدر هست که شکل و شیوه ی متن با ..

نمایش 97 تا 101 از 101 (13 صفحه)