ادبیات و نقد ادبی

گشودن رمان

890,000ریال

کتاب حاضر به منظور پاسخ دادن به این پرسش نوشته شده است: چگونه از منظر یک منتقد ادبی رمان بخوانیم؟ مخاطبان کتاب حاضر هم منتقدان ادبی و پژوهشگران حوزه ی رمان هستند و هم رمان نویسانی که به لزوم آگاهی نو..

کلاغنامه

80,000ریال

..

نقد نوین در حوزه ی شعر

180,000ریال

هریک از مقاله های کتاب حاضر تحلیل و خوانش نقادانه ای است از یک یا چند متن شاعرانه با تکیه بر اصول نقد ادبی مدرن. نگارنده در تدوین این مقاله ها کوشیده است که ضمن استفاده از رویکردهای متنوع نقد ادبی م..

نامه هایی به یک نویسنده ی جوان

320,000ریال

به سنّت ریلکه شاعر اتریشی در اثر به یادماندنی اش:نامه هایی به یک شاعر جوان، ماریو بارگاس یوسا هم آموخته ها و آزموده های دوران نویسندگی اش را در دوازده نامه برای نویسندگان جوان و پرشور فراهم آورده است...

نام ها و نشانه ها در دستور زبان فارسی

390,000ریال

فرض کنید اصلا فارسی نمیدانید، از نو به کشف آن برخیزید!دراین کتاب ، شاملو دست مارا میگیرد و از تنگنای قواعد کهن، به کشف دوباره زبان فارسی و ظرفیت های پنهان آن می خواند.می گوید: برخورد من با زبان مادری،..

نمایش 25 تا 32 از 74 (10 صفحه)