ادبیات و نقد ادبی

در طریق ادب

2,300,000ریال

دکتر سعید حمیدیان، استاد توانای ادبیات فارسی، در پژوهش‌های مختلف خود کوشیده است تا راز مانایی و رمز انسجام محتوایی و ادبی شماری از آثار ادبی را بر خواننده آشکار کند و او را در التذاذ وسیع‌تر از این آث..

در ایوان تماشا

1,900,000ریال

کتاب حاضر مشتمل است بر بیست‌وپنج تحقیق ـ تحلیل به قلم و جست‌وجوی کامیار عابدی (پژوهشگر و منتقد ادبی) از سیر شعر در ادوار کهن تا موقعیت «شعر به دقیقۀ اکنون» با تأکید بر پیوندها و همسانی‌های محتوایی، زب..

در آفاق شعر کهن

2,500,000ریال

دکتر دیک دیویس (متولد 1945)، استاد سرشناس زبان و ادبیات فارسی در ایالات متحدۀ آمریکا، علاوه بر ترجمۀ شماری از شاهکارهای ادبیات فارسی به زبان انگلیسی، با دقت لازم و کافی به تحلیل و بررسی شماری از آثار ..

حافظ و گفتمان های اجتماعی و تاریخی

2,250,000ریال

یکی از ابعاد و ویژگی‌های مهم و چشمگیر شعر حافظ، صرف‌نظر از ابعاد زیبایی‌شناسانه، بلاغی، سبکی، عرفانی و محتوای شعر وی، بُعد اجتماعی اشعار اوست. طنین تپش‌های حیات اجتماعی و عناصر آن در سروده‌های حافظ به..

تشبیه

580,000ریال

یکی از پایه های بلاغت یا اصلی ترین رکن آن «تشبیه» است که بسیاری از ارکان بلاغی بر اساس آن بنا شده است.این کتاب پس از بررسی و نقد تعریف تشبیه، در 3 فصل این موضوعات را تحلیل و نقد کرده است:1. بررسی چارچ..

تحلیل گفتمان کاربردی

2,400,000ریال

کتاب حاضر با هدف معرفی جدیدترین شکل تحلیل گفتمان نوشته شده است که اصطلاحاً «تحلیل انتقادی ـ چندوجهی گفتمان» نامیده می شود. تحلیل گفتمان در ابتدا بیشتر ماهیتی زبان مبنا داشت و به مرور، با افزوده شد..

تا شکوفه سرخ یک پیراهن

1,100,000ریال

شعر احمد شاملو در زیرساخت خود، روایت گسستن از طبیعت نخستین و مادر اعظم، تقلا برای یگانگی دوباره و در نهایت، پیوستن به طبیعت ثانوی است. کتابِ «تا شکوفه‌های سرخ یک پیراهن» درباره‌ی معنویت ویژه و منحصرب..

نمایش 33 تا 40 از 101 (13 صفحه)