ادبیات و نقد ادبی

ادبیات، فرهنگ و جامعه

1,350,000ریال

مَتیو آرنولد معتقد بود در جامعه‌ای که در آن فرهنگ در جایگاهی شایسته نباشد، آشوب رخنه می‌کند. به باور او، فرهنگ باید نقطۀ مقابل خیل عظیمی از محتواهای نازل باشد. در مجموعۀ پژوهش‌ها و تحلیل‌های کتاب حاضر..

آوای مرغ آمین

2,500,000ریال

تأثیر و نفوذ گسترده‌ای که شعر، شخصیت و آراء ادبی و فرهنگی نیما یوشیج (1276-1338) در ایرانِ دورۀ پسامشروطه بر جای گذاشته، غیر قابل انکار است. دکتر احمد کریمی حکاک و دکتر کامران تلطّف، دو استاد و پژوهشگ..

یادمان همزاد عاشقان جهان: قیصر امین پور

5,000,000ریال

کتاب مصوّر حاضر، دربردارنده ی یادواره ای از شاعر معاصر، «دکتر قیصر امین پور» است. مطالب کتاب در سه بخش کلی تدوین شده است. بخش نخست به معرفی کوتاه شاعر و سال شمار و کتاب شناسی و مصاحبه های ایشان اخ..

گنجینه معنوی مولانا

790,000ریال

این سخن آبی‌ست از دریای بی پایان عشقتا جهان را آب بخشد جسم‌ها را جان کنددر آدمی، عشقی و دردی و خارخاری و تقاضایی هست که اگر صدهزار عالم ملک او شود نیاساید و آرام نیابد. این خلق به تفصیل در هر پیشه و ص..

گشودن رمان

3,200,000ریال

کتاب حاضر به منظور پاسخ دادن به این پرسش نوشته شده است: چگونه از منظر یک منتقد ادبی رمان بخوانیم؟ مخاطبان کتاب حاضر هم منتقدان ادبی و پژوهشگران حوزه ی رمان هستند و هم رمان نویسانی که به لزوم آگاهی نو..

کلاغنامه

80,000ریال

..

نمایش 49 تا 56 از 101 (13 صفحه)