ادبیات و نقد ادبی

سی قصه از شاهنامه (آفرین فردوسی)

600,000ریال

دکتر محمدجعفر محجوب در شرح و توضیح داستان ها کوشش شده است تا سرحدّ امکان از متن شاهنامه استفاده شود چه هدف اصلی آشنا کردن خواننده با این کتاب و آماده ساختن و تشویق او برای روی آوردن به شاهنامه و خو..

زنان در داستان

80,000ریال

..

روش مطالعه ی ادبیات و نقد نویسی

430,000ریال

هدف کتاب حاضر این است که مهارت تفکر نقد و بررسی کتاب را در خواننده افزایش دهد و راه های عملی را برای مطالعه و درک و تحلیل ادبیات پیش روی او قرار دهد. نویسندگان این کتاب کوشیده اند دیدگاه گسترده تری در..

راهزن عقل و دین

210,000ریال

..

درآمدی بر ادبیات معاصر ایران

70,000ریال

اثری است از دکتر محمود عبادیان به چاپ انتشارات مروارید، پرداختی به ادبیات معاصر. ادبیات جایگاهی ویژه در فرهنگ متعالی ایرانیان دارد و از دیرباز مردم هنرمند این سرزمین آثار گرانبهایی را از خود به یادگار..

در صحبت اهل قلم

185,000ریال

در صحبت اهل قلم مجموعه ای از یادداشت ها، مقاله ها و گفت وگوهای جذاب و باب ذائقه های جورواجور ادبی و هنری است. مباحث این کتاب با موضوع شعر و شاعری آغاز می شود و پس از بررسی شعر معاصر آمریکا می رود..

نمایش 49 تا 56 از 74 (10 صفحه)