ادبیات و نقد ادبی

باغ سبز عشق (شرح و تحلیل چند داستان از مثنوی معنوی)

260,000ریال

بی گمان در میان آثار برجسته تصوف و عرفان اسلامی مثنوی معنوی مولوی جایگاهی ویژه دارد شیوه مولوی در این کتاب برای بیان افکار آراء و عقاید خویش قصه ها و حکایاتی است که یا خود آنها را سروده و یا مستقیم..

امیرزاده ی کاشی ها (نقد آثار شاملو)

390,000ریال

«امیر زاده ی کاشی ها» کتابی در زمینه نقد شعر معاصر است که به بررسی اشعار " احمد شاملو" پرداخته است. نویسنده کتاب دکتر "پروین سلاجقه" استاد دانشگاه و منقد است که پیش از این با انتشار کتاب«صدای خط خ..

الفبای راز

165,000ریال

الفبای راز کتابی ست از محمد آزرم که نقادانه به شعر امروز نگاه می کند و تناقضات رفتاری شعرها را در برابر ادعای گفتاری آنها قرار می دهد. آینه ای مقابل شعرها می گذارد تا به خود نگاه کنند و چهره ی واقعی خ..

اعترافات یک رمان نویس جوان

110,000ریال

این کتاب تحشیه ای است بر متن رمان نویسی اکو. این تحشیه اما در مواردی از خود متن فراتر می رود و تصویری همزمان از اکوی رمان نویس و نظریه پرداز را به ما می نمایاند: بنیان های فکری الگوهای نوشتاری و دلبس..

از هفت پیکر تا هشت بهشت (تأملاتی در شعر فارسی)

300,000ریال

کتاب «از هفت پیکر تا هشت بهشت» حاصل سال ها تحقیق و تفحص دکتر محمدجعفر محجوب در دنیای بیکران ادبیات فارسی است. بعضی از این مقالات به بررسی فرم و قالب شعر فارسی و بعضی دیگر به مضامین آن پرداخته است. فرد..

نمایش 65 تا 72 از 74 (10 صفحه)