اندیشه و علوم اجتماعی

زبان ذهن و معنا

260,000ریال

زبان، ذهن و معنا، اثری فلسفی پژوهشی است در شناسایی مراحل شکل گیری ذهن، حاصل شدن شعور در جریان شناخت و جاری شدن مفهوم در شکل گیری زبان که به خواندن و گفتن می‌انجامد. اسماعیل یوردشاهیان شاعر، نویسنده و ..

دین و قدرت

3,700,000ریال

دین و قدرت؛ خوانشی نو از حاکمیت، نوشتۀ دکتر محمد شحرور، اندیشمند سوری‌تبار (2019-1938)، کتابی است که دیالکتیک دین و قدرت را در متن مفهوم حاکمیت برمی‌رسد و می¬کوشد از این مفهوم ریشه‌دار در میراث دینی م..

دموکراسی و حقوق بشر

370,000ریال

ما نه‌تنها از کلمه محروم هستیم بلکه از حق مطالبۀ کلمه نیز محرومیم. حقی که بدون آن انسان هویت انسانی خود را از دست می‌دهد، زیرا بدون این حق انسان «حیوان ناطق» نخواهد بود بلکه «حیوان...» باقی خواهد ماند..

در ستایش چرب زبانی

1,700,000ریال

چاپلوسی در دربارهای چین و یونان باستان نشو و نما یافت. دربارهای پادشاهی معروف‌ترین آزمایشگاه‌های تملق هستند. چاپلوسی زینت رنسانس ایتالیا بود. رافائل چاپلوسی پاپ‌ها را می‌کرد و میکل آنژ چاپلوسیِ خاندان..

دائود جینگ

2,900,000ریال

با دانش‌اندوزی، هر روز چیزی افزوده می‌شود و با دریافتن راه، هر روز چیزی کاسته می‌شود (گفتار 48) دائو دِ جینگ، کتاب حکمت چین باستان، متنی است که همواره الهام‌بخش مردمان در دوره‌های مختلف تاریخی بوده..

جهل مقدس

3,600,000ریال

اولیویه روآ (روی) اسلام شناس مشهور فرانسوی است که در دو رشته ی فلسفه و علوم سیاسی تحصیل کرده. او مدت ها در میان قبایل افغان و در سرزمین افغانستان زندگی کرده و همین به او امکان داده تا افغانستان را ز..

جامعه شناسی و فهم جامعه ایران

800,000ریال

دیدگاه آرایش‌های مختلف بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاددر این کتاب با بهره‌گیری از علم جامعه‌شناسی و بررسی انتقادی دو رویکرد دولت کمتر بازار بیشتر و استبداد ایرانی، دیدگاه جدیدی برای فهم جامعه ایران پیشن..

نمایش 17 تا 24 از 62 (8 صفحه)