اندیشه و علوم اجتماعی

زبان و اسطوره

1,200,000ریال

در کتاب زبان و اسطوره ، ارنست کاسیرر فرآیندهای تفکر غیرعقلانی را که فرهنگ را تشکیل می دهند، تحلیل می کند. او نشان می‌دهد که در زیر هر دو زبان و اسطوره، «گرامر» ناخودآگاه تجربه نهفته است که مقوله‌ه..

زبان از یاد رفته

2,100,000ریال

کتاب "زبان از یاد رفته " نوشته اریک فروم به بررسی درک و تحلیل رویا بر اساس عقاید فروید و یونگ و مقایسه آن با روش و عقیده خود فروم می پردازد. بنا بر نظر وی ضمیر ناخودآگاه نه مرکز و مقر نیروهای نامع..

روانکاوی و دین

950,000ریال

«روانکاوی و دین» اولین بار در سال 1950 منتشر گردیده و سپس بارها و بارها تجدید چاپ شده است. موضوع کتاب، به طوری که از عنوانش پیداست، علم روانکاوی جدید و دین به طور کلی، و روابط این دو با یکدیگر در زندگ..

روانکاوی فرهنگ عامه (نظم و ترتیب نشاط)

1,500,000ریال

چرا فوتبال تا به این حد پُرطرفدار است؟ جایگاه اتومبیل در فرهنگ مدرن چیست و چرا برخوردار بودن از اتومبیل به موضوعی حیاتی در زندگی بسیاری از ما تبدیل شده است؟ ولع خرید از کجا ناشی می شود و چرا زرق وبرقِ..

روانشناسی اجتماعی

1,700,000ریال

مطالب این کتاب در 2 بخش تنظیم یافته است .در بخش اول مولفان کوشیده‌اند سیر تکوینی نظریات و آیین‌ها در روان شناسی اجتماعی را بررسی کنند، همچنین مکتب‌های گوناگون روان شناسی و جامعه شناسی و اهمیت میزان تا..

دانشنامه سیاسی

2,100,000ریال

 (فرهنگ اصطلاحات و مکتب های سیاسی)..

داشتن یا بودن

1,700,000ریال

مروری بر کتاب « وعده بزرگ، » پیشرفت نامحدود - وعده تسلط بر طبیعت، رفاه مادی، وعده بالاترین شادکامی ها برای بیشترین مردم و وعده آزادیها بلامانع فردی از آغاز عصر صنعتی تا کنون سرچشمه امید و ایمان ن..

خوداندیشی پسامدرن

80,000ریال

بحران برخاسته از تفکر پسامدرن معطوف به حقایق ارزش ها و بخش اعظمی از باورهایی است که به آنها خو گرفته ایم. نظام های متنوع دانایی نظیر جامعه شناسی نقد ادبی فیزیک انسان شناسی و تاریخ به واسطه ی گفتما..

نمایش 41 تا 48 از 61 (8 صفحه)