تاریخ

چگونه مانند مارکوس اورلیوس بیندیشیم

1,950,000ریال

تأملات و اندیشه‌های مارکوس اورِلیوس، امپراتور روم، در میان علاقه‌مندان حوزۀ فلسفۀ زندگی، که به نیک‌زیستی، در آرامش زیستن و مواجهۀ شایسته با سرشت سوگناک زندگی می‌اندیشند، شهرت و اعتبار خاصی دارد. ن..

پسامدرنیسم در ادبیات آلمانی زبان

650,000ریال

پسامدرنیسم چه جایگاهی در گستره علوم نظری و نقد ادبی آلمان دارد ؟رویه‌ها و جهت گیری‌های پسامدرنیستی از چه زمانی در آثار ادبی آلمانی‌زبان مشاهده می شود ؟ چرا متفکران و منتقدان آلمانی با تردید و تاخیر در..

مینوی خرد

1,500,000ریال

کتابی که در پیش رو دارید، مجموعه مقالاتی است که پس از مرگ دانشمند نامی ایران، دکتر احمد تفضلی توسط اینجانب با همکاری دکتر محمود امیدسالار نزدیک به نوزده سال پیش به انگلیسی به چاپ رسیده است. این یادنام..

قزاق (عصر رضاشاه پهلوی)

2,200,000ریال

قزاق بر اساس اسناد وزارت امور خارجه فرانسه و با استفاده از گزارش های سیاسی سفیران و وزیران فراهم شده و در حقیقت مروری است کلی به زندگی اجتماعی و سیاسی ایران در قرن بیستم (به طور عمومی) و نگرشی به وضعی..

شیرین ملکه مسیحی، اسطوره عشق

950,000ریال

در قرن دوازدهم میلادی داستان‌های عاشقانه‌ای مملو از الگوهایی با چهره هایی از دوران کهن وجود داشت. سنت شعر سرایی اسلامی عمد تا پیشینهٔ مسیحی این ملکه را نادیده گرفت و شیرین، که عضوی از کلیسای سریانی شر..

شعر هزار ساله فارسی

2,200,000ریال

در نیمۀ نخست دهۀ 1340، دکتر محمدجعفر محجوب و دکتر قاسم تویسرکانی، دو استاد بسیار فاضل و شعرپژوه دانشسرای عالی (دانشگاه تربیت معلم، و دانشگاه خوارزمی بعدی) به اتفاق یکدیگر کوشیدند تا تحلیل و منتخبی شای..

ساسانیان و اعراب

950,000ریال

شبه‌جزیرۀ عربستان از سدۀ ششم میلادی به کانون رقابت‌های دیپلماتیک ساسانیان و بیزانس برای دسترسی به راه‌های تجاری دریایی و زمینی تبدیل شد. این کشاکش‌ها نقش بسیار مهمی بر سرنوشت تاریخی سرزمین عربستان و د..

زرتشت چه گفت ؟

1,600,000ریال

این کتاب داستان ماست. حاصل سی‌وچند سال مطالعه و گشتن در سراسر میهن و در میان همۀ اقوام و شنیدن و خواندن بسیاری از باورهای مردم است، و به یک روایت، محصول عشق ورزیدن با ایران و فرهنگ ایرانی. کتاب زرتشت ..

نمایش 1 تا 8 از 27 (4 صفحه)