تاریخ

تاریخ متن نظریه (مورخان و چرخش زبانی)

2,300,000ریال

رشتۀ تاریخ از سدۀ نوزدهم تا کنون در حیطۀ نظریه و روش‌شناسی تحولات ژرف و گسترده‌ای پیدا کرده است. از جملۀ این تحولات پیوند دانش تاریخ با دیگر دانش‌های علوم انسانی و اجتماعی و ظهور تاریخ‌های آکادمیک بین..

تاریخ طنز در ادبیات فارسی

2,200,000ریال

دکتر حسن جوادی، در پی یک دهه پژوهش همه‌جانبه، در کتاب تاریخ طنز در ادبیات فارسی به روشنی نشان می‌دهد که پیشینه طنز در ایران محدود به نوشته‌های عبید زاکانی و معدودی دیگر نیست. بلکه ده‌ها نویسنده ایرانی..

تاریخ ایران

5,200,000ریال

نام ایران از قبیله باستانی که خودرا «آریا» می‌نامیدند گرفته شده است. برای نوشتن مطالب این کتاب از نوشته‌های تاریخی شوروی، اروپای باختری و خود ایران بهره‌برداری شده است. نویسندگان کتاب تاریخ ایران از ز..

ایران ساسانی

2,300,000ریال

در اوایل قرن سوم پس از میلاد، در ایالت پارس، خاندانی که خود را به ساسان منسوب می‌کردند، توانستند اشراف پارسی را گرد آورند و با ایجاد یک شور تازۀ مذهبی (زرتشتی) امپراتوری جدید ایرانی را برپا کنند. بابک..

ایران در دوره ناصرالدین شاه

2,100,000ریال

کتاب ایران در دورۀ ناصرالدین‌شاه یادداشت‌های موشکافانه و جذاب میسل روستم در سفر به ایران است. او علاوه بر بیان احساس اولیۀ خود از حضور در ایران، به شناخت تحلیلی از روان‌شناسی اجتماعی ایران در دهه‌های ..

انقراض سلسله صفویه و ایام استیلای افاغنه درایران

3,300,000ریال

نویسنده، تألیف خود را با شاه سلطان حسین آغاز کرده ‌است، ایران دورۀ صفویّه و طریقۀ پیدایش این سلسله و سجایای هر یک از شاهان این دودمان را به وجه ایجاز نمایانده‌است. این متن با همۀ ایجاز و فشردگی، خوانن..

اعراب و امپراتوری های پیش از اسلام

1,250,000ریال

کتاب حاضر به بررسی مجموعه‌ای از منابع در خصوص اعراب از دوره فتح پادشاهی بابل توسط کوروش بزرگ تا پایان قرن پنجم میلادی می‌پردازد. این منابع بیانگر تنوعی بسیار زیاد در مورد معنای اصطلاحات «عرب» و «عربست..

از جیحون تا فرات ایرانشهر و دنیای ساسانی

950,000ریال

پساباستان ـ یک واژه ی نسبتاً جدید در تاریخ نگاری هزاره ی اول پس از میلاد ـ عموماً به مطالعه ی دنیای مدیترانه و به طور خاص امپراطوری روم و ادامه ی آن در دوره ی بیزانس پرداخته است. اخیراً اما بسیاری به ..

نمایش 17 تا 24 از 33 (5 صفحه)