به یک زبان عاشق می شویم

به یک زبان عاشق می شویم

200,000ریال
مولفان: کمال شفیعی (نویسنده)
چاپ: 2
شابک: 9789641911302
صفحات: 120
جلد: شمیز
قطع: رقعی
زبان: فارسی
تاریخ انتشار: 11 اسفند 1398
موجودی موجود در انبار

توضیح کوتاه

زبان مشترکی داریمبا این همهیکدیگر را نمی‌فهمیممابایدمثل غارنشین هاتنها به علامت دست‌های ماناکتفا می‌کردیمآن وقت شاید هیچ سوء تفاهمیمیان‌مان جدایی نمی‌انداخت...

زبان مشترکی داریم

با این همه

یکدیگر را نمی‌فهمیم

ما

باید

مثل غارنشین ها

تنها به علامت دست‌های مان

اکتفا می‌کردیم

آن وقت شاید هیچ سوء تفاهمی

میان‌مان جدایی نمی‌انداخت

نظر بدهید

لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید تا نظر بدهید