مجموعه شعر

دیوان پروین اعتصامی (پالتویی)

280,000ریال

روز بگذشته خیالست که از نو آیدفرصت رفته محالست که از سر گرددکشتزار دل تو کوش که تا سبز شودپیش از آن کاین رخ گلنار معصفر گرددزندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرشنیست امید که همواره نفس برگردد.....

حافظ شیراز (جیبی - گالینگور)

650,000ریال

... شاملو گفت یک یا دو بیت را نمی‌توان مقیاسی گرفت برای تعیین حدود ذهنیت نابغه‌ای چون حافظ که این‌طور فکر می‌کرده یا چنین عقیده‌ای داشته است. آنچه در شناخت حافظ اهمیت دارد شناخت کاینات ذهنی اوست، ..

مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور (گالینگور)

3,800,000ریال

حسرت همیشگیحرف‌های ما هنوز ناتمام...تا نگاه می‌کنی:وقت رفتن استباز هم همان حکایت همیشگی!پیش از آنکه باخبر شویلحظه‌ی عزیمت تو ناگزیر می‌شودآی...ای دریغ و حسرت همیشگی!ناگهانچقدر زوددیر می‌شود!..

دیوان رباعیات نیما یوشیج

98,000ریال

گفتم چه غم ار زیاد ور کم داریگفتا چو چنین است چرا غم داریگفتم غم آن است که اسباب غمماز من گسلی و کم فراهم داریخال تو بجست مرغ و در دام تو شدچشم تو باید آهوی و رام تو شدآزاده دلم که سر به راه خود بردعش..

دیوان اشعار فروغ فرخزاد (گالینگور)

2,400,000ریال

به کوشش بهروز جلالی پندری فروغ فرخزاد در پانزدهم دی ماه و یا آن گونه که پوران فرخزاد، خواهرش می گوید در هشتم دی ماه 1313 در تهران به دنیا آمد. در شانزده سالگی با پرویز شاپور، نویسنده، ازدواج کرد که..

دیوان اشعار فروغ فرخزاد (نصف وزیری)

1,350,000ریال

به کوشش بهروز جلالی فروغ فرخزاد در پانزدهم دی ماه و یا آن گونه که پوران فرخزاد، خواهرش می گوید در هشتم دی ماه 1313 در تهران به دنیا آمد. در شانزده سالگی با پرویز شاپور، نویسنده، ازدواج کرد که حاصل..

نمایش 1 تا 7 از 7 (1 صفحه)