شعر

گزینه رباعیات ایرج زبردست

250,000ریال

ویژگی اثر: ایرج زبردست را با رباعیاتش می شناسیم. شاعری اهل شیراز که در کنار دو مراد خویش (حافظ و سعدی) دفتر زندگی اش را در این شهر ازلی ورق می زند. گزیده رباعیات ایرج زبردست دربرگیرنده ی ربا..

نمایش 201 تا 201 از 201 (26 صفحه)