سینما و تئاتر

گربه روی شیروانی داغ

1,250,000ریال

درونمایه ی اصلی این نمایشنامه، ملودرامی است که در یکی از ایالات جنوبی آمریکا اتفاق می افتد که در این کتاب مردمانش با خرافات و اوهام، کینه توزی و حسادت و دروغ دست به گریبانند. با خانواده ای روبه رو می ..

کشمکش برسر سایه‌ی خر

170,000ریال

دندان‌پزشک اشتراتیون از خرکچی آنتراکس یک خر کرایه می‌کند تا از آبدارا به سمت گرانیه برود. بین راه می‌خواهد زیر سایه‌ی خر استراحت کند اما خرکچی از او به خاطر سایه‌ی خر تقاضای پول می‌کند چون خرکچی معتقد..

کافکا

65,000ریال

نمایشنامه    شخصیت ها: فرانتس کافکا (سوسک)هرمان کافکا (مرد)اوتلا کافکا (دختر)یولیا لووی (زن)فلیسه باوئر ماکس برود (مستأجر ـ خواستگار)..

چگونه مجرد را متاهل کرد

160,000ریال

ماری : خبر جدید نیست. من دارم ازدواج می کنم.آنا : این خبر جدید نیست ؟ماری: وقتی برای بار چندم ازدواج می کنی جدید محسوب نمی‌شه ، بلکه روند طبیعی رو به رشد اتفاقاته.آنا : این دفعه کیه ؟ماری : شوهر دومم...

ورشو

500,000ریال

آرتور : ما خیلی بدبختیم دکتر... نفرین‌شده... آواره... دربه‌در این شهر که حتی بلد نیستیم درست اسمشو به زبون بیاریم... دکتر می‌دونی هم‌سن‌وسالای من قبل از این جنگ کوفتی چی‌کار می‌کردن؟ تو چیزی از دیدن ش..

نهنگ تنها

130,000ریال

..

نان سنگک

65,000ریال

کامی دوازده ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﻣﺎدرش او را دﻧﺒﺎل ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮏ ﻣﻰ ﻓﺮﺳﺘﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮﻧﻤﻰ ﮔﺮدد. ﭼﺮا؟ﺟـﻮاد آﻗـﺎ...  ﺧﻮاﺑﯿـﻦ؟ اوا... اﯾـﻦ در ﮐﻪ ﻗﻔﻠـﻪ! ﮐﺎﻣﯽ... ﮐﺎﻣـﯽ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺑﭽﻪ ﺟﻮن؟اوا... اﯾـﻦ ﺧـﻮن دﯾﮕـﻪ ﭼﯿﻪ؟ ﻻﺑﺪ دﻋﻮا ﺷـ..

مبشران

280,000ریال

..

نمایش 1 تا 8 از 45 (6 صفحه)