سینما و تئاتر

ارباب پونتیلا و برده اش ماتی

210,000ریال

بزرگ ترین بدبختی آدمی این است که در برابر ستم، جرات طغیان را از دست بدهد.جان کلام زندگی این جاست که طغیان بر ضد بیدادگری دوام یابد.لحظه ای که انسان ستم را به آسانی تحمل کند، شوم ترین دوره ی حیاتش آغاز..

ترس و نکبت رایش سوم

295,000ریال

برتولت برشت، در شهر آگسبورگ آلمان متولد شده است، بدون شک یکی از قویترین شعرا و بزرگ ترین نمایشنامه نویسان قرن حاضر آلمان و جهان است. او نویسنده ی مردمی است که در اعماق اجتماع زندگی می کنند.نقد اجتماعی..

سینما مولن روژ

100,000ریال

..

صحنه هایی از زندگی پدرم

250,000ریال

جمال : خواب دیدم بالای یه ساختمون خیلی بلندم، زیر پام تا هزار متر خالی بود، داشتم می‌افتادم پایین، دست به هرچی می‌زدم نمی‌شد، به هر طنابی چنگ می‌زدم به دستم نمی‌اومد و وقتی هم می‌اومد پوسیده بود و پار..

ماچیسمو

290,000ریال

چارلی : خودم اسم‌ش رو انتخاب کردم.آکوئینو : زن‌ت رو می‌گم چارلی.چارلی فورتنوم : آها! زن‌م رو می‌گی، آره زن‌م خوش‌گل‌ه پس چی؟ فقط حیف که عکس یه جورایی تار افتاده، وقتی داشتم عکس می‌گرفتم دوربین توی دست..

مبشران

280,000ریال

..

نان سنگک

65,000ریال

کامی دوازده ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﻣﺎدرش او را دﻧﺒﺎل ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮏ ﻣﻰ ﻓﺮﺳﺘﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮﻧﻤﻰ ﮔﺮدد. ﭼﺮا؟ﺟـﻮاد آﻗـﺎ...  ﺧﻮاﺑﯿـﻦ؟ اوا... اﯾـﻦ در ﮐﻪ ﻗﻔﻠـﻪ! ﮐﺎﻣﯽ... ﮐﺎﻣـﯽ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺑﭽﻪ ﺟﻮن؟اوا... اﯾـﻦ ﺧـﻮن دﯾﮕـﻪ ﭼﯿﻪ؟ ﻻﺑﺪ دﻋﻮا ﺷـ..

نمایش 25 تا 32 از 37 (5 صفحه)