سینما و تئاتر

ارباب پونتیلا و برده اش ماتی

210,000ریال

بزرگ ترین بدبختی آدمی این است که در برابر ستم، جرات طغیان را از دست بدهد.جان کلام زندگی این جاست که طغیان بر ضد بیدادگری دوام یابد.لحظه ای که انسان ستم را به آسانی تحمل کند، شوم ترین دوره ی حیاتش آغاز..

ترس و نکبت رایش سوم

295,000ریال

برتولت برشت، در شهر آگسبورگ آلمان متولد شده است، بدون شک یکی از قویترین شعرا و بزرگ ترین نمایشنامه نویسان قرن حاضر آلمان و جهان است. او نویسنده ی مردمی است که در اعماق اجتماع زندگی می کنند.نقد اجتماعی..

سینما مولن روژ

100,000ریال

..

مبشران

280,000ریال

..

نان سنگک

65,000ریال

کامی دوازده ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﻣﺎدرش او را دﻧﺒﺎل ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮏ ﻣﻰ ﻓﺮﺳﺘﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮﻧﻤﻰ ﮔﺮدد. ﭼﺮا؟ﺟـﻮاد آﻗـﺎ...  ﺧﻮاﺑﯿـﻦ؟ اوا... اﯾـﻦ در ﮐﻪ ﻗﻔﻠـﻪ! ﮐﺎﻣﯽ... ﮐﺎﻣـﯽ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺑﭽﻪ ﺟﻮن؟اوا... اﯾـﻦ ﺧـﻮن دﯾﮕـﻪ ﭼﯿﻪ؟ ﻻﺑﺪ دﻋﻮا ﺷـ..

نهنگ تنها

130,000ریال

..

چگونه مجرد را متاهل کرد

160,000ریال

ماری : خبر جدید نیست. من دارم ازدواج می کنم.آنا : این خبر جدید نیست ؟ماری: وقتی برای بار چندم ازدواج می کنی جدید محسوب نمی‌شه ، بلکه روند طبیعی رو به رشد اتفاقاته.آنا : این دفعه کیه ؟ماری : شوهر دومم...

نمایش 25 تا 32 از 35 (5 صفحه)