افسانه های کوچک چینی

افسانه های کوچک چینی

0 نظر
180,000ریال
تولید کننده:انتشارات مروارید
کد محصول: 11
موجودی عدم موجودی در انبار

توضیح کوتاه

غنای ادبیات کهن چین در همین افسانه هاست و افسانه ئی چند که در این دفتر به فارسی گردانده شده، آثاری است که از قرن ها پیش از میلاد مسیح به روزگار ما رسیده، چنان که کهنه ترین آن ها هفتصد و نوترین شان شش سالی پیش از مبدأ تاریخ غربیان در جُنگ ها ضبط شده است، بی آن که به تاریخ دقیق پیدایش هیچ یک اشاره ئی شده باشد. ...