ما کو تا اونا شیم؟

ما کو تا اونا شیم؟

0 نظر
80,000ریال
تولید کننده:انتشارات مروارید
کد محصول: 978-964-191-310-8
موجودی عدم موجودی در انبار

توضیح کوتاه

او كو تا ما شهشاعران ما هزار سال از لب شيرين نوشتند هرچه فرهاد بود مرض گند گرفت شاعران ژاپن اما از ناوك مژگان سرنگ انسولين ساختند ما كو تا اوناشيم؟