از نامت چند حرف کبود به دهان مان پس دادند

از نامت چند حرف کبود به دهان مان پس دادند

0 نظر
60,000ریال
کد محصول: 742
موجودی عدم موجودی در انبار

توضیح کوتاه

«شعر روزبه سوهانی، همچون قایقی بر گستره اقیانوس، رهاست و مخاطب را به آرامش و رهایی دعوت می کند. آن جا که انسان از روزمره گی ها و ناهنجاری ها به تنگ می آید و دنبال پناهگاهی ایمن است، جایی که بتواند نفسی توأم با لذت بکشد، شعر روزبه سوهانی رنگ می گیرد و برجسته می شود. ملایمت و عطوفتی که در شعر این شاعر به چشم می خورد، باعث نزدیک شدن مخاطب به شعرش می ش...