دیروز

دیروز

0 نظر
400,000ریال
تولید کننده:انتشارات مروارید
کد محصول: 773
موجودی موجود در انبار

توضیح کوتاه

من هم تشنه بودم سرم را عقب دادم و خودم را رها کردم تا بیفتم وسط درخت ها . صورتم را فرو کردم توی گل سرد و دیگر تکان نخوردم من این طور مردم به زودی تنم با زمین یکی میشود