جستجو

جادوی فکر بزرگ

490,000ریال

دکتر شوارتز در این کتاب مراحلی را که باید برای نیل به قابلیت های فکر بزرگ پیموده شود ترسیم کرده است. او در این کتاب می آموزد که چگونه با تمرکز بر روی مسائل عمده از قید نکات جزیی و دست وپاگیر رهایی ی..

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)