جستجو

دیوان پروین اعتصامی (پالتویی)

280,000ریال

روز بگذشته خیالست که از نو آیدفرصت رفته محالست که از سر گرددکشتزار دل تو کوش که تا سبز شودپیش از آن کاین رخ گلنار معصفر گرددزندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرشنیست امید که همواره نفس برگردد.....

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)