سیمین بهبهانی

سیمین بهبهانی

مقایسه کتاب (0)


عاشق  تر از همیشه بخوان

عاشق تر از همیشه بخوان

کاش من هم، همچو یاران، عشق یاری داشتمکاش من هم جان از غم بی‌قراری داشتمتا کشد زیبارخی بر چهره‌ام دستی زمهرکاش، چون آینه، بر صورت غباری داشتمای که گفتی انتظار از مرگ جان‌فرساتر استکاش جان می‌دادم اما ا..

280,000ریال

گزینه اشعار سیمین بهبهانی
گزینه اشعار سیمین بهبهانی (جیبی)

گزینه اشعار سیمین بهبهانی (جیبی)

هرچند دخمه را بسیارخاموش و کور می بینم،در انتهای دالانشیک نقطه نور می بینم...

300,000ریال

گزینه اشعار سیمین بهبهانی

گزینه اشعار سیمین بهبهانی

یاس‌ها را به نخ می‌کشدناوک چابک سوزنمساعتی بعد گل می‌دمدژان گلوبند بر گردنموان حریر تن از وی پدیدآن خیال آفرین سپیدیاد ایام دیرینه رابر سر و دوش می‌افکنمکیستم، کسیتم، کیستم پیش آیینه می‌ایستمپای تا سر..

750,000ریال

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)