رمان خارجی

ماجراهای جدید شرلوک هلمز

270,000ریال

شرلوک هلمز بازمی گردد! ... پس از درگذشت سرآرتور کانن دویل، خالق شرلوک هلمز، نویسندگان بسیاری کوشیدند تا با استفاده از شخصیت هلمز داستان های تازه ای بنویسند. در میان این نویسندگان آدریان کانن دویل و نی..

مامور 6

650,000ریال

««مأمور 6» قسمت نهایی از سه گانه ی تام راب اسمیت درباره ی تاریخ شوروی کمونیستی است. او با اولین رمان از این بخش، «کودک 44»، به وضعیت شوروی در دوران استالین و پس از جنگ جهانی دوم پرداخت. پس از آن در دو..

مدرک

350,000ریال

امروز یک نامه دریافت کردم یک نامه رسمی. آنجاست، روی میزم می توانید بخوانیدش. نامه اعاده حیثیت توماس است، نامه بی گناهی اش. هیچ وقت شک نداشتم که او بی گناه است. آنها برام نوشته اند: شوهرتان بی گناه بود..

مرد بی وطن

250,000ریال

«مرد بی وطن» کتاب مزخرفی ست. نویسنده دیگر چیزی در چنته ندارد که درباره ی دنیا به ما بیاموزد. دوران شکوفایی اش به سر آمده و گوهرِ خِرَدش در قعر دریایی از غرولند و اراجیف مدفون شده است.شوخی کردم.اما بای..

مرد در تاریکی

30,000ریال

..

مشتری شنبه ها

75,000ریال

..

نمایش 57 تا 64 از 151 (19 صفحه)