مجموعه داستان ایرانی

پری شهر

250,000ریال

با شما می‌بینم، می‌شنوم و حس می‌کنم غم‌ها و شادی‌ها و عاشقانه‌های مردم شهری را که در هوای آن نفس می‌کشم.با این تفاوت که من از دریچه‌ی چشمان خودم می‌بینم و بازبان خودم می‌نویسم.مجموعه‌ی پیش رو ، حاصل ن..

کوپه اختصاصی

60,000ریال

«مکالمه» اصطلاحی ست - حالا برای من خاص - که برای فرمی از نوشتن به کار می برم؛ و آن متنی ست نوشته شه فقط با گفت وگو؛ گفت وگویی دونفره که پایی در نمایشنامه دارد و پای دیگر در داستان. نمایشنامه است چون ا..

نمایش 33 تا 34 از 34 (5 صفحه)