شعر

گزینه اشعار قیصر امین پور

2,200,000ریال

حرف‌های ما هنوز ناتمام...تا نگاه می‌کنی:وقت رفتن استباز هم همان حکایت همیشگی!پیش از آن‌که باخبر شویلحظه عزیمت تو ناگریز می‌شودآی..ای دریغ و حسرت همیشگی!ناگهانچقدر زوددیر می شود!..

گزینه اشعار فریدون مشیری (شومیز)

2,900,000ریال

صدای تیر ربود از دهان کلامم راستاره پر پر شد!نسیم از نفس افتاد؛رنگ ماه پرید...دگر کجا ببرم حرف ناتمام را ؟..

گزینه اشعار فریدون مشیری (جیبی)

1,400,000ریال

من، امیدی را در خودبارور ساخته ام.تار و پودش را، با عشق تو پرداخته اممثل تابیدن مهری در دلمثل جوشیدن شعری از جانمثل بالیدن عطری در گلجریان خواهم یافت****راه خواهم افتادباز از ریشه به برگباز، از "بود" ..

گزینه اشعار فروغ فرخزاد (رقعی)

1,500,000ریال

 فروغ فرخزاد در پانزدهم دی ماه و یا آن گونه که پوران فرخزاد، خواهرش می گوید در هشتم دی ماه 1313 در تهران به دنیا آمد. در شانزده سالگی با پرویز شاپور، نویسنده، ازدواج کرد که حاصل آن پسری به نام کا..

گزینه اشعار فروغ فرخزاد (جیبی)

1,000,000ریال

درسرزمین قدکوتاهانمعیارهای سنجشهمیشه بر مدار صفر سفر کرده اندچرا توقف کنم ؟من از عناصر چهارگانه اطاعت می کنمو کار تدوین نظام نامه ی قلبمکار حکومت محلی کوران نیست..

گزینه اشعار فاضل نظری (شومیز)

1,800,000ریال

ویراست جدید... به همراه اضافات.«گفت: درنگ کنید که من آتشی دیده ام.ای بسا خبری بیاورم از آن.»رفت. و «پیامبر» بازگشت...

گزینه اشعار فاضل نظری (جیبی)

1,000,000ریال

خداحافظیبه خداحافظی تلخ تو سوگند، نشدکه تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد لب تو میوه ی ممنوع، ولی لب هایمهرچه از طعم لب سرخ تو دل کند، نشد با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهرهیچ کس! هیچ کس اینجا..

گزینه اشعار علی باباچاهی (رقعی)

430,000ریال

وقتی که میل و رغبت مردن هم در تو نبودحتما سراغ گورستانی را بگیر و مطمئن باشمثل انار با خلق تنگ اگر برویبا روی بازبر می‌گردی..

نمایش 49 تا 56 از 199 (25 صفحه)