شعر

گزینه اشعار سیاوش کسرایی (جیبی)

750,000ریال

تو قامت بلند تمنایی ای درخت.همواره خفته است در آغوشت آسمانبالایی ای درختدستت پر از ستاره و جانت پر از بهارزیبایی ای درخت.وقتی که بادهادر برگ‌های درهم تو لانه می‌کنندوقتی که بادهاگیسو‌ی سبزفام تو را شا..

گزینه اشعار سیاوش کسرایی

430,000ریال

تو قامت بلند تمنایی ای درخت.همواره خفته است در آغوشت آسمانبالایی ای درختدستت پر از ستاره و جانت پر از بهارزیبایی ای درختوقتی که بادهادربرگهای درهم تو لانه می‌کنندوقتی که بادهاگیسوی سبز فام تو را شانه ..

گزینه اشعار حمید مصدق (رقعی)

900,000ریال

خواب رویای فراموشیهاست!خواب را دریابمکه در آن دولت خاموشیهاستمن شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها می‌بینمو ندایی که به من می گوید:((گرچه شب تاریک است((دل قوی دار،سحر نزدیک است.....

گزینه اشعار حمید مصدق (جیبی)

1,100,000ریال

خواب رویای فراموشی هاست!خواب را دریابم،که در آن دولت خاموشی‌هاست.من شکوفایی گل‌های امیدم را در رویاها می‌بینم،و ندایی که به من می‌گوید:«گرچه شب تاریک استدل قوی دار،سحر نزدیک است»..

گزینه اشعار حافظ موسوی

1,600,000ریال

اینجاخاورمیانه استما با زبان تاریخ حرف می‌زنیمخواب‌های تاریخی می‌بینیمو بعدبا دشنه‌های تاریخیسرهای همدیگر را می‌بریم..

گزینه اشعار بیژن جلالی

1,000,000ریال

زندگی منچون حباب صابوناستکه کودکی آن‌راباد می‌کند..

نمایش 65 تا 72 از 200 (25 صفحه)