اندیشه و علوم اجتماعی

خوداندیشی پسامدرن

80,000ریال

بحران برخاسته از تفکر پسامدرن معطوف به حقایق ارزش ها و بخش اعظمی از باورهایی است که به آنها خو گرفته ایم. نظام های متنوع دانایی نظیر جامعه شناسی نقد ادبی فیزیک انسان شناسی و تاریخ به واسطه ی گفتما..

حضور ایران در جهان اسلام

670,000ریال

معرفی کوتاه:در جلد سیزدهم از سلسله انتشارات کنفرانس های "جورجولوی دلاویدا "در دانشگاه کالیفرنیا در لوس آنجلس [UCLA]که به سرپرستی احسان یارشاطر به نگارش درآمده نقش مردم ایران در توسعه و تحکیم تمدن اسلا..

جنگ دائم برای صلح دائم

70,000ریال

یکسال پس از آنکه القاعده هواپیماهای مسافربری آمریکا را در برجهای دوقلوی نیویورک فرود آورد، گورویدال، نویسنده و روزنامهنگار معروف آمریکایی دست به کار شد و کتابی نوشت تا به بررسی ماهیت این اتفاق بپرداز..

جزم اندیشی مسیحی

2,100,000ریال

جزم اندیشی مسیحی (و جستارهایی در مذهب، روانشناسی و فرهنگ) عنوان کتابی است از اریک فروم که در 260 صفحه و توسط انتشارات مروارید در سال 1384 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه ای است از The dogma of Christ..

جامعه شناسی هنر

600,000ریال

کتاب حاضر، دربرگیرنده مجموعه‌ای از مقاله‌ها، درباره جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، برگرفته از سه مکتب فکری تأثیرگذار در قرن بیستم است. نخستین جهتِ نظری ارائه شده «نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت» است که نظریه..

به نام زندگی

1,500,000ریال

در مورد نویسنده می توان گفت: «اریک فروم (زاده ۲۳ مارس ۱۹۰۰ - درگذشته ۱۸ مارس ۱۹۸۰) روانکاو و فیلسوف اجتماعی آمریکایی آلمانی تبار از جمله مارکسیست های سرشناس مکتب فرانکفورت و از برجسته ترین نمایندگان م..

برآمدن جامعه شناسی تاریخی

490,000ریال

کتاب «برآمدن جامعه شناسی تاریخی»، فرایند احیاء جامعه شناسی تاریخی پس از جنگ جهانی دوم و تحولات آن را از دهه ی پنجاه تا دهه ی نود قرن بیستم مورد بررسی تحلیلی قرار می دهد. مؤلف که در مقابل موج اول جامعه..

بحران روانکاوی

2,100,000ریال

اریش فروم  (۲۳ مارس ۱۹۰۰ – ۱۸ مارس ۱۹۸۰) روانکاو و فیلسوف اجتماعی آمریکایی آلمانی تبار از جمله مارکسیستهای سرشناس مکتب فرانکفورت و از برجسته ترین نمایندگان مکتب روانشناسی اومانیستی است. او در آثا..

نمایش 49 تا 56 از 62 (8 صفحه)