شعر

گزینه رباعیات ایرج زبردست

250,000ریال

ویژگی اثر: ایرج زبردست را با رباعیاتش می شناسیم. شاعری اهل شیراز که در کنار دو مراد خویش (حافظ و سعدی) دفتر زندگی اش را در این شهر ازلی ورق می زند. گزیده رباعیات ایرج زبردست دربرگیرنده ی ربا..

گزینه اشعار شمس لنگرودی

490,000ریال

شمس لنگرودی، متولد آبان ماه 1329 لنگرود، شاعر تصویرهاست. دستور زبان در شعر او رعایت می شود و یکپارچگی مضمون و فرم و انسجام روایی، زبان ساده و پررنگ بودن عشق، کوتاه نویسی از ویژگی های اصلی شعر اوست...

کسی در دریا آتش روشن کرده

450,000ریال

هرچه قدر لابه لای درختان قدم بزنیحافظه جنگل در کارگاه چوب بریپاک شدنی نیست..

کارگران مشغول بیکاری اند

950,000ریال

مست می شود هواوقتی از ریه ها تو برمی گرددنفس که می کشیدرختانتلوتلو می خورند..

هوس خوشبختی کرده ام

90,000ریال

غروب تهراناین غروبمثل سربازهای خاکی و خسته و خاکستریکه از جنگ برمی­گردندتهران را غبارآلود می­کندخودم رابا سرخوشی­های یک سرباز به خانه آمدهمشغول کردمفایده نداشتجنگ از دست­های من بزرگ­تر بودو اتفاق..

نه مثل ماهی ها

90,000ریال

بلندشو پدرشرابی بنوش خیلی وقت استکه گرمت نکرده لبخندیو رویایت را چون بطری خالیبه صخره کوبیده ایراه طولانی استو قدم های تو کوتاهپرنده در لانه اش خواب استبلندشو پدربالت را بپوشو چنان راهی شوتا دوبا..

ناتمامی

90,000ریال

«ناتمامی» دومین کتاب سوسن میهن‌خواه، حاوی 80 شعر سپید کوتاه و بلند است. «این خواب‌ها پریدن نمی‌دانند» کتاب اول اوست که در سال ۸۷ منتشر گردیده است. در شعرهای میهن‌خواه فرم و محتوا در خدمت یکدیگرند و..

نمایش 1 تا 8 از 199 (25 صفحه)