شعر جهان

گزیده اشعار والت ویتمن

2,250,000ریال

شاید این تو باشیکه اکنون مرا به سوی نغمه‌های حقیقی رهنمونی(که می‌داند؟)شاید آنکه دستگیره فانی را می‌گرداندو قفل را می‌گشاید تو باشی.پس اکنون سرانجام باید بگویم:بدرود، و درود بر تو !ای خیال من..

گزیده اشعار رابرت فراست

1,950,000ریال

باران به باد گفت،«تو پیش بران و من تیرباران می‌کنم»و هردو باغچه باغ را چنان کوبیدندکه گل‌ها به زانو در آمدند،و خسته و کوفته فرو خفتند... گرچه نمردند.می می‌دانم که گل‌ها چه احساسی داشتند...

وادی وحش

420,000ریال

سروده‌های ماریا سایمنانزوایم را دوست دارمهمین خرقه که بر دوش کشیده‌اماز هنگام که از کیسه‌ی زهدان بریده شدمهمان که تا سالخوردگی خواهم پوشید.حجابی است هم غنی و هم ظریفهمین کفن با دندانه‌ی روحاین میان پر..

میخ ها

1,600,000ریال

شعرهای آگوتاکریستوف با موج ها و توفان های قصه های کوچک تیز و برنده شده اند.ریتم و جنبه ی موسیقیایی این شعرها وقتی ظاهر می شود که ان ها را با صدای بلند می خوانیم. در این کتاب، خواننده با سبکی بی زینت ..

خورشید و گل هایش

1,250,000ریال

راه و رسم زندگی همین استمادرم این را گفتو مرا که اشک می ریختمبه سینه اش فشردبه گل و گیاهی فکر کن کههر سال در باغچه‌ای می‌کاریآن‌ها به تو می‌آموزندکه آدم‌ها همباید بپژمرندفروریزندریشه کنندبرخیزندتا این..

بیست شعر عاشقانه و یک سرود ناامیدی

450,000ریال

به یاد می‌آورمت همان‌طور که در پاییز گذشته بودیکلاه طوسی و دلی آرامبا جنگ شعله‌های گرگ و میش در چشم‌هایتو برگ‌های افتاده در زلال روحتپیچیده به بازوانم همچون تاکبرگ‌ها همه صدای تو بودند، آهسته و آرامش ..

گوشت را بر استخوان ها بجوی

130,000ریال

شگفتی های خلقت تراژدی زیبایی زندگی و مرگ. این ها سؤالات تامس هستند ـ موضوعاتی که همه با آن درگیریم و شاعر شکوهمندانه با واژگانی فاخر برایمان مجسم می کند. دیلن تامس متولد سال 1914 در ویلز است. پدر..

نمایش 1 تا 8 از 40 (5 صفحه)