شعر جهان

عشق ما روی آب راه می رود

390,000ریال

عاشقانه های نزار قبانی موهای بلندت را جمع کن این آشوب دیوانه . . . شب را می ترساند دلم مهربانی نمی خواهد یک حمایل دود باش قراری که هرگز فرا نمی رسد سر قرارمان نیا ... مرا ترک کن در توهمی که..

فقط محض جر و بحث

59,000ریال

..

نمایش 17 تا 24 از 36 (5 صفحه)