شعر

یک بسته سیگار در تبعید

190,000ریال

تو نیستی و هنوز مورچه‌هاشیار گندم را دوست دارندو چراغ هواپیما در شب دیده می‌شودعزیزمهیچ قطاری وقتی گنجشکی را زیر می‌گیرداز ریل خارج نمی‌شود..

گیاه و سنگ نه آتش

70,000ریال

..

گوشت را بر استخوان ها بجوی

130,000ریال

شگفتی های خلقت تراژدی زیبایی زندگی و مرگ. این ها سؤالات تامس هستند ـ موضوعاتی که همه با آن درگیریم و شاعر شکوهمندانه با واژگانی فاخر برایمان مجسم می کند. دیلن تامس متولد سال 1914 در ویلز است. پدر..

نمایش 17 تا 24 از 198 (25 صفحه)