شعر

آیا

150,000ریال

..

یک بسته سیگار در تبعید

450,000ریال

تو نیستی و هنوز مورچه‌هاشیار گندم را دوست دارندو چراغ هواپیما در شب دیده می‌شودعزیزمهیچ قطاری وقتی گنجشکی را زیر می‌گیرداز ریل خارج نمی‌شود..

گیاه و سنگ نه آتش

600,000ریال

گرچه سخت تر از صخره‌ای گراندر مسیر گردباد سالیانمانده‌ام هنوز و، ایستاده‌ام هنوزدست‌ها به سوی آسمان گشاده‌ام هنوز،لیکن آهن و گیاه و سنگ نیستمبی‌خبر ز نام و ننگ نیستمآتشم که شعله می‌کشم:عاری از شتاب و ..

گوشت را بر استخوان ها بجوی

130,000ریال

شگفتی های خلقت تراژدی زیبایی زندگی و مرگ. این ها سؤالات تامس هستند ـ موضوعاتی که همه با آن درگیریم و شاعر شکوهمندانه با واژگانی فاخر برایمان مجسم می کند. دیلن تامس متولد سال 1914 در ویلز است. پدر..

گلها همه آفتابگردانند

1,300,000ریال

آیینه‌ها دچار فراموشی‌اندو نام توورد زبانِ کوچة خاموشیامشبتکلیف پنجرهبی‌چشم‌های بازِ تو روشن نیست!..

نمایش 17 تا 24 از 199 (25 صفحه)