شعر

باغ پارسی

60,000ریال

«باغِ پارسی» تلالؤِ اندیشه و خیال، شعرناب نوری جراح است. باغی­ست که عطرِ اندیشه­ی مولوی و حافظ و سعدی و خیام و نیز اساطیر یونانی و مصری در جامِ زبانی درخشنده، جان ما را تازه میکند . به مهمانی ب..

باله ی ماسه ها

36,000ریال

در خانه اش را قفل کرد و گریختمی خواست فراموشش کندفراز و نشیب راهفراز و فرود تنش را به یاد می آوردبه دور ها رفتباغ های سرسبزپیراهنش بودگل هاعطر موهایشکنار رودخانه نشستبا تمام وجود خواستیادش را به دست آ..

بخوان خط خاموش عشق (ترانه های ویلیام شکسپیر)

75,000ریال

ویلیام شکسپیر از بزرگترین سرایندگان و نمایش نگاران جهان است. در واقع بسیاری از نغزترین سروده های او در متن تراژدیهای او همچون هملت، اتللو، مکبث، شاه لیر، رومئو و ژولیت و آنتونی و کلئوپاترا آمده است، چ..

برف تا کمر در تاریکی نشسته

70,000ریال

پله های این آپارتمان به جهانی متروک می رسدکلید می اندازم قفل می چرخدبه خانه تنها در خویش فرو رفته سلام می دهمپنجره ای در گودی کتف هایم باز می شودرو به آسمان جنوب تهرانرو به پروازهای خارجی که در باند ..

بنفش تر از خود با خیابان های خاموش

47,000ریال

محمد رضا اصلانی هنرمندی سختگیر و کمال گراست، هم سینما و هم حوزه شعر. درک آثارش آسان نیست، به خصوص در قیاس با جریان متعارف هر یک از این حوزه ها. اما بی شک این روزها محمد رضا اصلانی را بیشتر به عنوان ف..

به خاموشی نقطه ها بر صفحه ی برف...

110,000ریال

(سروده  های امیلی دیکنسون)خود را درون گلم نهان می کنم تا آن را بر سینه ات زنی و مرا نیز بی اختیار در بر کشی و دیگر هرچه پیش آید خوش است...

به شیوه ی خودشان عاشق می شوند

88,000ریال

اگر نیامده باشی هم آمده ایچترت را که باز کنی هوا نارنجی می شودو عصرِ ناپیدای نمی دانم چراپیدایش می شود ناگهانبا تأخیری طولانی چراو چرا در اتاق من؟به دستگیره ها دست می زند که چهچراغ را روشن و خاموش می ..

به مردن عادت نمی کنم

60,000ریال

«به مردن عادت نمی کنم» در برگیرنده 28 قطعه شعر سپید کوتاه و بلند است که طبق گفته شاعر طی هفت یا هشت سال گذشته سروده شده اند، اما تمامی این سروده ها بدون ذکر تاریخ سرایش در کتاب آمده اند. «اعتراف»..

نمایش 17 تا 24 از 201 (26 صفحه)