شعر

گزینه اشعار یدالله رویایی

490,000ریال

تو می‌گریزی و من در غبار رویاهاهزار پنجره را بی‌شکوه می‌بندمبه باغ سبز نوید تو می‌سپارم خویشهزار وسوسه را در ستوه می‌بندمتو می‌گریزی و پیوند روزهای درازمرا چو قافله سنگ و سرب می‌گذارددرنگ لحظه سنگین ا..

گزینه اشعار گروس عبدالملکیان (شومیز)

1,900,000ریال

کدام پلدر کجای جهان شکسته استکه هیچ کسبه خانه اش نمی رسد..

گزینه اشعار پرویز ناتل خانلری

1,400,000ریال

ماه در مردابآب آرام و آسمان آرامدل ز غم فارغ و روان پدرام                        &..

گزینه اشعار هوشنگ چالنگی

1,200,000ریال

شب می‌آیدبا دست‌هایی کههمدیگر را عاشقندشب می‌آیدبرگشتن و خورشید را زخمی دیدن همیشگی‌ستساده‌تر از همیشه بگریز وگریه کنبجویستاره‌ای را که مهربانترحلق آویز می‌کندکه برای جدایی از‌ین ماهباید بهانه داشت...

گزینه اشعار نیما یوشیج (جیبی)

1,500,000ریال

آی آدمها که بر ساحل نسته شاد و خندانید!یک نفر در آب دارد می سپارد جان.یک نفر دارد که دست و پای دائم می زندروی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید...

نمایش 25 تا 32 از 199 (25 صفحه)