شعر

به یک زبان عاشق می شویم

200,000ریال

زبان مشترکی داریمبا این همهیکدیگر را نمی‌فهمیممابایدمثل غارنشین هاتنها به علامت دست‌های ماناکتفا می‌کردیمآن وقت شاید هیچ سوء تفاهمیمیان‌مان جدایی نمی‌انداخت..

بی سرزمین

48,000ریال

«خورشید را از نوک مدادم فراری می دهند و دو کبوتر جوان را از جزیره ی سینه ام.اما من هنوز به جان عشق قسم می خورم به جان کلمه به جان تو به جان رویاهایم که آبی و شعرهایم که سپید.حالا بگذار سپیده دم دیگری..

بیگانه می خندد

52,000ریال

پنجره باز ماندهپرندگان تک می زنندبه شانه ها و سینه امپرده ها آفتاب را دست به دست می کنندچند روز استچند سال استبوی عطری می آیدنه عطر من استنه عطر سهرابسرم را در بالش فرو می برمنه موهای صاف و کوتاه من ا..

تا زندگی سوم

95,000ریال

علیرضا زرین  سالهای نخست زندگی اش در کرمانشاه ، صحنه و تهران گذشت. نخستین شعرش در سال 1342 در اطلاعات کودکان و نخستین داستان کوتاهش در "ویژه ی هنر و ادبیات کرمانشاه" به سردبیری اصغر واقدی در..

تابستان با برگ های برنده اش

88,000ریال

«تابستان با برگ های برنده اش» هفتمین کتاب شعر فرشته ساری منتشر شد. تازه ترین شعرهای شاعر در این کتاب آمده است. تم های شخصی و اجتماعی در اشعار این کتاب در یکدیگر تنیده اند. تکنیک و فرم در این اشعار درو..

تاریکروشنا

170,000ریال

در رنگ خفته استعطر گُل کاکتوستا عاشقانه ترین نگاه جهانبیدارش کند.بر صندلی سردبه خواب می رومکنار غروبی ته نشیندر فنجانِ تلخ،تا پروانه های گرم نگاهشاز پشتِ گردش کلیدبیایند و آرامپلک هایم بگشایند...

تو درخت لیمو من درخت سپیده دم

150,000ریال

«تو درخت لیمو، من درخت سپیده دم» مجموعه ی ۵۹ شعر است از الهام اسلامی؛ شاعر مستعد و جوانی که زندگی فرصت بالندگی بیشتری نداد . اغلب شاعران به خصوص آنها که در حوزه شعر سپید و با اتکا به سنت ساده نویسی در..

نمایش 25 تا 32 از 201 (26 صفحه)