شعر

گزینه اشعار مهدی اخوان ثالث (جیبی)

380,000ریال

در این شب های مهتابی،که می گردممیان بیشه های سبز گیلان با دل بی تاب،- خیالم می برد شاید -و می بینم چه شاد و زنده و زیباست؛الا، دریاب! - می گویم به دل-بی تاب من! دریاب.در این مهتاب شبهای خیال انگیز،مرا..

گزینه اشعار محمدعلی سپانلو (جیبی)

65,000ریال

سپیده‌دم دیگری، بعد از یک فتح مشکوکتماشاگر بازی باد و خاک استمیدان متروکدر آن چرخش کاغذین کلاغانورق پاره‌هاآرزوهاو یک پرچم خستهدر نوک دیرکبر استادیوم گمشده، بادبانی سه رنگ استبا رقص رنگین کمانی.....

نمایش 33 تا 40 از 198 (25 صفحه)