شعر

تیترهای درشت سیاه ترند

52,000ریال

اینطوری نان را باید جیره بندی کرد و جیب مخفی دوخت برای حقوق شهروندی چشم باید دوخت به پارگیِ پیراهنی که درد می کشد به فکر بیهوده ای در جمجمه ی مجسمه ها ایستاده ایم و ..

حافظ شیراز

520,000ریال

..

خاکستر و باد

25,000ریال

..

خنده در برف

83,000ریال

خنده در برف» مجموعه ای است شامل 58 شعر که در فاصله ی سال های 83 تا 86 سروده شده است و با جمله ای از کتاب مقدس در رابطه با خشم پروردگار و تغییر زبان بابلیان آغاز می شود. به گفته ی صفاری، این حادثه استع..

خودکشی دسته جمعی نهنگ ها

75,000ریال

از بس که برف نمی باردحیاط را با نامه هایی که به تو نوشته امسفیدپوش می کنمواقعاً هیچ کس به اندازه ی این حیاطسرخوردگی مرا لیس نزده استبه دلتنگی و حسرتکه دست در دست هم می رقصندلباس های مختلف نپوشانده اس..

خوردن عسل کلمات

80,000ریال

گزیده اشعار رابرت بلایاگر می­توانستم به ژرفا رِسَم، به نزدیکای خاک،می­توانستم مشت­هایی پُر از تاریکا برگیرم!تاریکایی که همیشه بدان جا بود، که ما به او هرگزاعتنایی نداشتیم...

داربست

49,000ریال

مجموعه شعراگر نام هم را فراموش کردیماگر تصویر هم رااگر رهایت کردماگر رهایم کردیمانند مرواریدی که صدفش رابه هم بدهکار نیستیماز پاهای مان خجالت می کشیمکه این همه سال دنبال هم دویدندماما که نه راه آمدیم،..

نمایش 33 تا 40 از 201 (26 صفحه)