شعر

دیوان اشعار فروغ فرخزاد (جیبی - پالتویی)

280,000ریال

به کوشش بهروز جلالی فروغ فرخزاد در پانزدهم دی ماه و یا آن گونه که پوران فرخزاد، خواهرش می گوید در هشتم دی ماه 1313 در تهران به دنیا آمد. در شانزده سالگی با پرویز شاپور، نویسنده، ازدواج کرد که حاصل..

دیوان اشعار فروغ فرخزاد (گالینگور)

790,000ریال

به کوشش بهروز جلالی پندری فروغ فرخزاد در پانزدهم دی ماه و یا آن گونه که پوران فرخزاد، خواهرش می گوید در هشتم دی ماه 1313 در تهران به دنیا آمد. در شانزده سالگی با پرویز شاپور، نویسنده، ازدواج کرد که..

دیوان رباعیات نیما یوشیج

98,000ریال

گفتم چه غم ار زیاد ور کم داریگفتا چو چنین است چرا غم داریگفتم غم آن است که اسباب غمماز من گسلی و کم فراهم داریخال تو بجست مرغ و در دام تو شدچشم تو باید آهوی و رام تو شدآزاده دلم که سر به راه خود بردعش..

رؤیا و کابوس

100,000ریال

..

رقص نردبان

39,000ریال

..

رنگ ها و سایه ها

25,000ریال

..

رودئو

36,000ریال

..

روزهای بادبادک

80,000ریال

..

نمایش 57 تا 64 از 201 (26 صفحه)