شعر

گزینه اشعار شفیعی کدکنی (جیبی)

240,000ریال

ای مهربان تر ا زبرگ در بوسه های بارانبیداری ستاره، در چشم جویبارانآیینه نگاهت پیوند صبح و ساحللبخند گاه گاهت صبح ستاره بارانبازا که در هوایت خاموشی جنونمفریادها برانگیخت از سنگ کوه ساران..

گزینه اشعار شفیعی کدکنی

430,000ریال

به جان، جوشم که جوای تو باشمخسی بر موج دریای تو باشمتمام آرزوهای منی، کاش،یکی از آرزوهای تو باشم!..

گزینه اشعار سیمین بهبهانی (جیبی)

300,000ریال

هرچند دخمه را بسیارخاموش و کور می بینم،در انتهای دالانشیک نقطه نور می بینم...

گزینه اشعار سیدعلی صالحی (جیبی)

270,000ریال

زندگیکم نیستند کسانیکه نان غم خستگان می خورند و بازطلبکار طعنه خویش اند به گندم بی گناه..

گزینه اشعار سیدعلی صالحی

420,000ریال

زندگی کم نیستند کسانیکه نان غم خستگان می‌خورند و بازطلبکار طعنه خویش‌اند به گندم بی گناه.و نیز بسیارند کسانیکه غم نان درمانده‌گان دارند و بازبدهکار باور باران‌اند به قحطسال این روزگار...

گزینه اشعار سیاوش کسرایی

430,000ریال

تو قامت بلند تمنایی ای درخت.همواره خفته است در آغوشت آسمانبالایی ای درختدستت پر از ستاره و جانت پر از بهارزیبایی ای درختوقتی که بادهادربرگهای درهم تو لانه می‌کنندوقتی که بادهاگیسوی سبز فام تو را شانه ..

نمایش 57 تا 64 از 198 (25 صفحه)