مجموعه شعر

کارگران مشغول بیکاری اند

100,000ریال

مست می شود هواوقتی از ریه ها تو برمی گرددنفس که می کشیدرختانتلوتلو می خورند..

کسی در دریا آتش روشن کرده

140,000ریال

هرچه قدر لابه لای درختان قدم بزنیحافظه جنگل در کارگاه چوب بریپاک شدنی نیست..

کم کم چروک های صورتم را می شمارم

110,000ریال

از ترس عاشق شدن تنهایی مان را در خانه جا گذاشتیم وبه خیابان زدیم تنهایی عاشق جای خالی ما شد..

گل صورت ساقی

140,000ریال

نقل شکوفه ها را دیشب حراج کردنددر کوچه ی تماشا گاری است پشت گاریجفتی کبوتران چاهی ترانه خوانندای زمزم تن تو روح قنات جاریدر این قبیله ای که حتی اجاق سرد استبرگرد و آتشم باش با هُرمِ بی قراری..

گنجشک ها دانه چین دامنت بودند

90,000ریال

ویژگی اثر: مجتبی تقوی‌زاد (1363)، متولد رشت. طبیعتی که در آن متولد و بزرگ شد، سبب پررنگ شدن عنصر اقلیم در آثارش شد. ابتدا در قالب‌های کلاسیک سرود و به مرور به سمت شعر سپید و طرح کشیده و سپس..

گورکن ها گریه هایشان را عمیق تر حفر می کنند

80,000ریال

بدبختی این جاستکه بعد از رفتنتدیگر از زیبایی هیچ چهره ایسیر نمی شومو این گرسنگی همیشگی/ تا ابد راه علاجی نخواهد داشت..

نمایش 161 تا 166 از 166 (21 صفحه)