مجموعه شعر

برف تا کمر در تاریکی نشسته

70,000ریال

پله های این آپارتمان به جهانی متروک می رسدکلید می اندازم قفل می چرخدبه خانه تنها در خویش فرو رفته سلام می دهمپنجره ای در گودی کتف هایم باز می شودرو به آسمان جنوب تهرانرو به پروازهای خارجی که در باند ..

بفرمایید بنشینید صندلی عزیز

100,000ریال

چند شعر از این کتاب را می خوانیم: «از پشت برگ ها / شعری سیاه / مرا دید می زند / تا دست می شوم که بچینم /تیغ های آخته سربرمی کشند / این غیرت زیادی تمشک ها را سیاه پوش کرده است!..

بنفش تر از خود با خیابان های خاموش

47,000ریال

محمد رضا اصلانی هنرمندی سختگیر و کمال گراست، هم سینما و هم حوزه شعر. درک آثارش آسان نیست، به خصوص در قیاس با جریان متعارف هر یک از این حوزه ها. اما بی شک این روزها محمد رضا اصلانی را بیشتر به عنوان ف..

به شیوه ی خودشان عاشق می شوند

88,000ریال

اگر نیامده باشی هم آمده ایچترت را که باز کنی هوا نارنجی می شودو عصرِ ناپیدای نمی دانم چراپیدایش می شود ناگهانبا تأخیری طولانی چراو چرا در اتاق من؟به دستگیره ها دست می زند که چهچراغ را روشن و خاموش می ..

به مردن عادت نمی کنم

60,000ریال

«به مردن عادت نمی کنم» در برگیرنده 28 قطعه شعر سپید کوتاه و بلند است که طبق گفته شاعر طی هفت یا هشت سال گذشته سروده شده اند، اما تمامی این سروده ها بدون ذکر تاریخ سرایش در کتاب آمده اند. «اعتراف»..

به یک زبان عاشق می شویم

200,000ریال

زبان مشترکی داریمبا این همهیکدیگر را نمی‌فهمیممابایدمثل غارنشین هاتنها به علامت دست‌های ماناکتفا می‌کردیمآن وقت شاید هیچ سوء تفاهمیمیان‌مان جدایی نمی‌انداخت..

بی سرزمین

48,000ریال

«خورشید را از نوک مدادم فراری می دهند و دو کبوتر جوان را از جزیره ی سینه ام.اما من هنوز به جان عشق قسم می خورم به جان کلمه به جان تو به جان رویاهایم که آبی و شعرهایم که سپید.حالا بگذار سپیده دم دیگری..

بیگانه می خندد

52,000ریال

پنجره باز ماندهپرندگان تک می زنندبه شانه ها و سینه امپرده ها آفتاب را دست به دست می کنندچند روز استچند سال استبوی عطری می آیدنه عطر من استنه عطر سهرابسرم را در بالش فرو می برمنه موهای صاف و کوتاه من ا..

نمایش 17 تا 24 از 164 (21 صفحه)