مجموعه شعر

وفامنش من ؛ تو سرسلسله جفامنشیان !

450,000ریال

یکی ز پشت، یکی روهمه بغل‌ها رابه دور گردن تو عاشقانهمی‌بافم!..

هیچ روی دیگرما بود

450,000ریال

آیا بیشتر از ماهی به آبماه به آسمانمی شد آغشته باشم به تو ؟..

هوای برفی در رگ‌ها

260,000ریال

در شهر‌های خالی از سکنه شناور بودو اتاق‌های خانه‌های رها شده را پر می‌کرد.هوای برفی را در رگ‌هایش نگه می‌داشت،باران را در چشمانش ذخیره می‌کردو فصول ناشناخته‌ای به ارمغان می‌آورد.چه پرنده‌ی سبکی!در بی‌..

همین فرش چوب خورده

105,000ریال

شهین منصوری آرانی متولد آران کاشان و دانش آموخته ی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی است. وی مدتی به آموختن موسیقی و آموزش آن پرداخت. از سال 1380 به طور جدی به شعر سپید روی آورد و اولین مج..

نمی خواستم شعرهایم تلخ باشد

300,000ریال

نمی‌دانست- یا نمی توانست باور کند- که روزیخورشید فراموش شده، می‌دمیدطاقچه‌های برف، می‌پوسیدنددانه‌ها از خواب می‌پریدندذره‌های کوچک زندگیدر نارنجی‌ها و سبز‌های روشن می درخشیدندکسی او را از سایه‌اش می‌ش..

نا به جایی

750,000ریال

درختکه ریشه‌هایش را فراموش کنددر خودش به راه می‌افتدتا همین شومینهومنکه تنها در تو می‌توانستمبه راه بیفتمتا انتها برومدارد از درونزغال زغال به انزوایم اضافه می‌شود..

مورچه ها بوی عرق می دهند

180,000ریال

انارهای واژگونبا جمجمه های خونیناز شاخه‌ها آویزانندو دختران شوخ چشملب‌هایشان رابا لبان ترک خورده‌ی انارهاسرخ می‌کنند..

نمایش 25 تا 32 از 208 (26 صفحه)