مجموعه شعر

تا زندگی سوم

95,000ریال

علیرضا زرین  سالهای نخست زندگی اش در کرمانشاه ، صحنه و تهران گذشت. نخستین شعرش در سال 1342 در اطلاعات کودکان و نخستین داستان کوتاهش در "ویژه ی هنر و ادبیات کرمانشاه" به سردبیری اصغر واقدی در..

تابستان با برگ های برنده اش

88,000ریال

«تابستان با برگ های برنده اش» هفتمین کتاب شعر فرشته ساری منتشر شد. تازه ترین شعرهای شاعر در این کتاب آمده است. تم های شخصی و اجتماعی در اشعار این کتاب در یکدیگر تنیده اند. تکنیک و فرم در این اشعار درو..

تاریکروشنا

170,000ریال

در رنگ خفته استعطر گُل کاکتوستا عاشقانه ترین نگاه جهانبیدارش کند.بر صندلی سردبه خواب می رومکنار غروبی ته نشیندر فنجانِ تلخ،تا پروانه های گرم نگاهشاز پشتِ گردش کلیدبیایند و آرامپلک هایم بگشایند...

تو درخت لیمو من درخت سپیده دم

150,000ریال

«تو درخت لیمو، من درخت سپیده دم» مجموعه ی ۵۹ شعر است از الهام اسلامی؛ شاعر مستعد و جوانی که زندگی فرصت بالندگی بیشتری نداد . اغلب شاعران به خصوص آنها که در حوزه شعر سپید و با اتکا به سنت ساده نویسی در..

تیترهای درشت سیاه ترند

52,000ریال

اینطوری نان را باید جیره بندی کرد و جیب مخفی دوخت برای حقوق شهروندی چشم باید دوخت به پارگیِ پیراهنی که درد می کشد به فکر بیهوده ای در جمجمه ی مجسمه ها ایستاده ایم و ..

خنده در برف

83,000ریال

خنده در برف» مجموعه ای است شامل 58 شعر که در فاصله ی سال های 83 تا 86 سروده شده است و با جمله ای از کتاب مقدس در رابطه با خشم پروردگار و تغییر زبان بابلیان آغاز می شود. به گفته ی صفاری، این حادثه استع..

خودکشی دسته جمعی نهنگ ها

75,000ریال

از بس که برف نمی باردحیاط را با نامه هایی که به تو نوشته امسفیدپوش می کنمواقعاً هیچ کس به اندازه ی این حیاطسرخوردگی مرا لیس نزده استبه دلتنگی و حسرتکه دست در دست هم می رقصندلباس های مختلف نپوشانده اس..

داربست

49,000ریال

مجموعه شعراگر نام هم را فراموش کردیماگر تصویر هم رااگر رهایت کردماگر رهایم کردیمانند مرواریدی که صدفش رابه هم بدهکار نیستیماز پاهای مان خجالت می کشیمکه این همه سال دنبال هم دویدندماما که نه راه آمدیم،..

نمایش 25 تا 32 از 152 (19 صفحه)