مجموعه شعر

کسی در دریا آتش روشن کرده

450,000ریال

هرچه قدر لابه لای درختان قدم بزنیحافظه جنگل در کارگاه چوب بریپاک شدنی نیست..

کتاب شکست

300,000ریال

برگلوی زبان‌هالغت‌نامه‌های لال تو بودو شکست، رسالت ما بوددر کتابت قرنیکه انتهاش آغاز طاعون بود و پایان زیبایی تو..

کارگران مشغول بیکاری اند

950,000ریال

مست می شود هواوقتی از ریه ها تو برمی گرددنفس که می کشیدرختانتلوتلو می خورند..

کارنامه تبر

150,000ریال

سید علی میرافضلی در سال ۱۳۴۸، در رفسنجان به دنیا آمد. وی دانش آموخته ی رشته ی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران و از شاعران برجسته ی شعر کوتاه به شمار می رود. میرافضلی پدیدآورنده بیست کتاب و یکصد م..

کار آینه است

750,000ریال

در کنار منیدست‌هایت مسئولیتی هستندکه منبه گردن خواهم گرفت!..

چشم های تو روشن بود

190,000ریال

حتما باید به دنیا می آمدمو برای تو می مردموگرنه زندگیحتی به شوخی همقشنگ نبود..

چشم در برابر چشم کافی نیست

900,000ریال

سقوط همیشه از کوتاه‌ترین فاصله‌ها اتفاق می‌افتد! جایی که هیچ استخوانی شکسته نمی‌شود جایی که صدایی از کسی بلند نمی‌شود جایی که مرگ آخرین چیزی است که تکه‌های روح‌مان را خاک می‌کند، وقتی از درون صدای مُر..

نمایش 9 تا 16 از 208 (26 صفحه)