مجموعه شعر

کم کم چروک های صورتم را می شمارم

110,000ریال

از ترس عاشق شدن تنهایی مان را در خانه جا گذاشتیم وبه خیابان زدیم تنهایی عاشق جای خالی ما شد..

کسی در دریا آتش روشن کرده

450,000ریال

هرچه قدر لابه لای درختان قدم بزنیحافظه جنگل در کارگاه چوب بریپاک شدنی نیست..

کتاب شکست

300,000ریال

برگلوی زبان‌هالغت‌نامه‌های لال تو بودو شکست، رسالت ما بوددر کتابت قرنیکه انتهاش آغاز طاعون بود و پایان زیبایی تو..

کارگران مشغول بیکاری اند

950,000ریال

مست می شود هواوقتی از ریه ها تو برمی گرددنفس که می کشیدرختانتلوتلو می خورند..

کارنامه تبر

150,000ریال

سید علی میرافضلی در سال ۱۳۴۸، در رفسنجان به دنیا آمد. وی دانش آموخته ی رشته ی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران و از شاعران برجسته ی شعر کوتاه به شمار می رود. میرافضلی پدیدآورنده بیست کتاب و یکصد م..

کار آینه است

750,000ریال

در کنار منیدست‌هایت مسئولیتی هستندکه منبه گردن خواهم گرفت!..

کات کبود

1,000,000ریال

چه ناشیانهمرده‌ام،که نفس می‌کشمهنوز!..

نمایش 9 تا 16 از 214 (27 صفحه)