مجموعه شعر

عشق با سس اضافه

850,000ریال

دست بردار ز من تا که نلغزد پایمبنده هم آدمم و در خطر حوّایممن هم از جنس تو و اهل زمینم به خداو نه بودایم و نه ساکن برمودایمپشت دست دل خود داغ نمودم ز ازلکه دگر گندم خالی نکند اغوایممن همان دم که ملایک..

صدای من را از خواستن می شنوید

280,000ریال

«این کتاب به مدت محدود همراه با امضای مولف تقدیم می گردد»این مجموعه به سه بخش شعر با عنوان‌های «دو لبه یک زخم‌ایم»، «چند تکه کوچک از یک دوست داشتن بزرگ» و «هر چه می‌نویسم تمام نمی‌شوی» تقسیم می شود.نص..

صد سال شعر زنان ایران

1,150,000ریال

شمار زنان شاعر ایرانی و فارسی گو در دوره‌های مُتقدّم، به نسبت مردان شاعر، محدود بوده، و از این گروه محدود هم آثار اندکی به یادگار مانده است. با این همه، با آغاز جریان تجدد فرهنگی و ادبی از حدود نیمۀ س..

سنگی برای هفت سنگ

220,000ریال

دیگرهیچ رشته بارانی،دریا را ریسه نمی کند..

سماع در سنگستان

210,000ریال

چرا شک شاکله‌ی شماستچرا ایمان نمی‌آورید به غریزه گلگل کردن آب؟قرارمان این نبود با سهراب..

سر بر تن و دنبال سرم می‌گردم

140,000ریال

در حجم سیاه باورم می‌گردمهمراه من دربدرم می‌گردمسرگشتگی ام چه بر سرم آورده‌ستسر بر تن و دنبال سرم می‌گردم..

سازهای ناکوک

320,000ریال

طرح واره‌ای از لبخند ژکوند شده‌امقطعه قطعه‌های انگشت سبابه‌ایکه می بایست اپرایی رااز قاب سپیدشبیرون می‌کشیدای کاش‌های زیادیکه خوانده بودی‌ام سپیدسیاهطیفی از شعری..

زنی میان دو تاریکی

160,000ریال

ای فکر جذام گرفتهکلاف سردرگم ات رابه گور که می سپاری که در باور علف های هرزبه سرزمین مغزهای مردهسلام می دهیبرگردبرگرددیگرنه ایوبی ماندهو نه گیسوی زنیتا صدای شیون تمام زنان جهان باشد..

نمایش 49 تا 56 از 208 (26 صفحه)