مجموعه شعر

دیوان رباعیات نیما یوشیج

98,000ریال

گفتم چه غم ار زیاد ور کم داریگفتا چو چنین است چرا غم داریگفتم غم آن است که اسباب غمماز من گسلی و کم فراهم داریخال تو بجست مرغ و در دام تو شدچشم تو باید آهوی و رام تو شدآزاده دلم که سر به راه خود بردعش..

رقص نردبان

39,000ریال

..

رنگ ها و سایه ها

25,000ریال

..

رودئو

36,000ریال

..

روزهای بادبادک

80,000ریال

..

سرمه خورشید

70,000ریال

..

نمایش 49 تا 56 از 152 (19 صفحه)