مجموعه شعر

دیوان پروین اعتصامی (جیبی)

1,300,000ریال

روز بگذشته خیالست که از نو آیدفرصت رفته محالست که از سر گرددکشتزار دل تو کوش که تا سبز شودپیش از آن کاین رخ گلنار معصفر گرددزندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرشنیست امید که همواره نفس برگردد....

دیوان ابوطیاره

350,000ریال

گزیده‌ی مطایبه و طنز منظوممطالبی که از عمران صلاحی در این نشریات چاپ شده، اغلب مضامین روز و لحنی عامیانه دارند و شاید بتوان گفت بیشتر از طنز، جنبه مطایبه و فکاهه دارند. اما شاید در شرایط امروز، خنده ب..

دچار

80,000ریال

ایمان صفری در انتهای کتاب درباره خود و مجموعه شعر «دچار» می گوید: هرگز فکر نمی کردم سرنوشتم با شعر گره بخورد، رویای من از نوجوانی، موسیقی و روزنامه نگاری بود اما از سال ۷۴ با خواندن «هوای تازه» وارد ..

دم دمای تو

130,000ریال

اول از ته دل خندیدیمبعد ها با دهانو کم کم این لب بودکه گاهی خندهبرآن می نشستحالا مدت هاستهمه چیز به سر رسیدهو از چشم فرو می ریزد..

دلرباعی ها

700,000ریال

دلرباعی ها مجموعه 200 رباعی طنزآمیز با موضوعات: شعر و شاعری، ازدواج، عشق، دست شکستگی، فیش حقوقی، دین پژوهی، سفرنامه، مرگ اندیشی، نقیضه (طنزآمیز) شعر خیام و... است.مؤلف در پیشگفتار این کتاب می گوید: ..

دریای تهران ماهی ندارد

900,000ریال

گفت می‌رودهمه‌چیز را درست کندبرگرددوقتی آمددیگر چیزی نمانده بودعقربه‌ها دیوار را نشان می‌دادنددیوار پنجره را نشان می‌دادو پنجرهآدم‌هایی که می‌رفتندچیزی را درست کنند برگردند...

دریاها پشت دیوار

75,000ریال

تلهروبه روی هر سنگآینه ای می گذارم روبه روی هر نامآینه ای دیگر؛تله ای می سازم:عاقبت در آن می افتیدو همچنان که می میرید به خودتان نگاه می کنید و می خندید...

در خواب راه می رود انگار پاهایم

600,000ریال

باران هنوز می‏باریدگوشه‏های چتر شکسته بوداریبِ تندِ آباز حجمِ تنهایی‌امبه سوی جاذبه‏های خیسِ لایه‏های زمین فرو می‏رفتو ماهدر ذهن پریشانِ آسمانتصویرِ مات و منجمدی داشتمثلِ سنجاقک بی‌جانِ لاغری که آن رو..

نمایش 65 تا 72 از 208 (26 صفحه)