گزینه اشعار

گزینه اشعار پوران کاوه

490,000ریال

خاورمیانه امبا قصه هایی بی پایاننه گرگ‌ها سیر می‌شوندنه سگ‌های هار رام..

گزینه اشعار نیما یوشیج (گالینگور)

850,000ریال

ترا من چشم در راهمشباهنگامکه می‌گیرند در شاخ تلاجن سایه‌ها رنگ سیاهیوزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم؛ترا من چشم در راهم.شباهنگام، درآندم ک بر جا دره‌ها چون مرده‌ماران خفتگانند؛در آن نوبت که بندد دست ن..

گزینه اشعار مهدی مظفری ساوجی

360,000ریال

شعری هستم که جایی را نمی‌بیندمثل آیه‌های کتاب مقدس در بیزانساز جسمم نان ساخته‌انداز خونم شرابو از باقی‌مانده روحم، تن*دستم را گرفته‌ام به واژه‌هانرده‌هایی که نمی‌گذارندسقوط کنم..

گزینه اشعار مهدی اخوان ثالث (گالینگور)

950,000ریال

ای بهار همچنان تا جاودان در راه!همچنان تا جاودان بر شهرها و روستاهای دگر بگذر.هرگز و هرگزبر بیابان غربت منمنگر و منگر.سایه نمناک و سبزت هرچه از من دورتر، خوشتر.بیم دارم کز نسیم ساحر ابریشمین تو،تکمه س..

گزینه اشعار محمدعلی بهمنی (گالینگور)

750,000ریال

پنهان که پشت صورتک پیرسالی‌امآیینه نیز فهم نیارد چه حالی‌امگل کرده باز شیطنتم بعد سال‌هاباید بیایی و بدهی گوشمالی‌امآنقدر پرسه می‌زنم این کوچه را - که تا -باور کنی که گمشده‌ی این حوالی‌ام..

گزینه اشعار فریدون مشیری (ریشه در خاک)

850,000ریال

صدای تیر ربود از دهان کلامم راستاره پر پر شد!نسیم از نفس افتاد؛رنگ ماه پرید...دگر کجا ببرم حرف ناتمام را ؟..

نمایش 1 تا 8 از 73 (10 صفحه)