گزینه اشعار

گزینه اشعار گروس عبدالملکیان (گالینگور)

2,700,000ریال

کدام پلدر کجای جهان شکسته استکه هیچ کسبه خانه اش نمی رسد..

گزینه اشعار گروس عبدالملکیان (جیبی)

1,250,000ریال

کدام پلدر کجای جهان شکسته استکه هیچ‌کسبه خانه‌اش نمی‌رسد..

گزینه اشعار پوران کاوه

2,500,000ریال

خاورمیانه امبا قصه هایی بی پایاننه گرگ‌ها سیر می‌شوندنه سگ‌های هار رام..

گزینه اشعار نیما یوشیج (گالینگور)

1,900,000ریال

ترا من چشم در راهمشباهنگامکه می‌گیرند در شاخ تلاجن سایه‌ها رنگ سیاهیوزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم؛ترا من چشم در راهم.شباهنگام، درآندم ک بر جا دره‌ها چون مرده‌ماران خفتگانند؛در آن نوبت که بندد دست ن..

گزینه اشعار مهدی مظفری ساوجی

2,300,000ریال

شعری هستم که جایی را نمی‌بیندمثل آیه‌های کتاب مقدس در بیزانساز جسمم نان ساخته‌انداز خونم شرابو از باقی‌مانده روحم، تن*دستم را گرفته‌ام به واژه‌هانرده‌هایی که نمی‌گذارندسقوط کنم..

گزینه اشعار مهدی اخوان ثالث (گالینگور)

3,600,000ریال

ای بهار همچنان تا جاودان در راه!همچنان تا جاودان بر شهرها و روستاهای دگر بگذر.هرگز و هرگزبر بیابان غربت منمنگر و منگر.سایه نمناک و سبزت هرچه از من دورتر، خوشتر.بیم دارم کز نسیم ساحر ابریشمین تو،تکمه س..

نمایش 1 تا 8 از 81 (11 صفحه)